Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /    กอจ.พัทลุง ชุดใหม่ผุดนโยบาย : เปิดเมืองพัทลุงให้โลกรู้จัก

 กอจ.พัทลุง ชุดใหม่ผุดนโยบาย “ เปิดเมืองพัทลุงให้โลกรู้จัก ”  

โดย อัสวิน  ภัฆวรรณ

                  สำนักข่าวอะลามี่:  “ เปิดเมืองพัทลุงให้โลกรู้จัก ”  พร้อมลุย สร้างสถาบันการเงินมุสลิม  ประเดิมแรก อิหม่าม คอเต็บ บิลาน ลงขันเดือนละ 100 บาท ไตรมาส 2 ปี 61  วาดเป้าได้  50 เปอร์เซ็นต์                   ดร.อะห์มัด  อิสัน  ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง และรองประธานสมาพันธ์กรรมการอิสลาม  15 จังหวัดภาคใต้  เปิดเผย ว่า  คณะกรรมการฯ เข้ามาบริหารสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง สมัยแรก  โดยมีนโยบายสำคัญและเร่งด่วน  คือนโยบาย “เปิดเมืองพัทลุงให้โลกรู้จัก”  โดยจัดสร้างสำนักงานประจำจังหวัด  ริมถนนเพชรเกษม  อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคม หลักระดับประเทศและระหว่างประเทศ ที่สัญจรไปมาได้อย่างทั่วถึง  จรดถึงแนวพรมแดนไทยประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา พม่า  มาเลเซีย และสิงคโปร์

                ดร.อะห์มัด  กล่าวอีกว่า นโยบายเปิดเมืองพัทลุงให้โลกรู้จัก  คือการจัดงานเมาลิดกลางประจำ จ.พัทลุง  ร่วม 2 วัน ระหว่างวันที่  23- 24 เมย.61  โดยมี นายอาซีส พิทักษ์คุมพล  จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงาน   และมีนายกสมาคม สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ฯลฯ

                 ในงานมีเสวนา สัมมนา บรรยายธรรม มีผู้นำศาสนา  กลุ่มสตรี  ฯลฯ  พร้อมเปิดร้านสินค้าโอทอปฮาลาล  สินค้าฮาลาล  ร้านอาหาร สามารถช๊อป รับประทาน อย่างหลากหลายจากหลายพื้นที่ ร่วมกันจัดจำหน่ายและการประสานกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในประเทศ และต่างประเทศ  โดยส่วนภายในประเทศ ประสานงานกับสำนักงานจุฬาราชมนตรี   สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัดภาคใต้

               “ที่ผ่านมาสามารถดึงงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการกลางแห่งประเทศไทย  ประชุมร่วมกันที่ศูนย์ประชุม อบจ.พัทลุง  และถัดมา เป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมอิสลาม  5 จังหวัด ตรัง  ภูเก็ต กระบี่ พังงา และ พัทลุง   เป็นการดึงระดับประเทศ ระดับภูมิภาคเข้าสู่ จ.พัทลุง ทำให้เป็นเมืองน่ารู้ น่าศึกษา และจะได้เรียนรู้ว่า อะไรที่น่าสนใจ ของ จ.พัทลุง”

             ดร.อะห์หมัด กล่าวอีกว่า  นอกนั้นคือนโยบายทางเศรษฐกิจ เพื่อให้มุสลิม มีสถาบันการเงิน คือนโยบายกองทุนอิหม่าม โดยอิหม่าม คอเต็บ บิลาน ทุกอำเภอ กำลังดำเนินการ  และที่ดำเนินการแล้ว คือชมรมอิหม่าม อ.ป่าบอน จ.พัทลุง  โดยมีอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น มีส่วนร่วมในการลงทุนสะสม 100 บาท / คน / เดือน

              “ตอนนี้กองทุนอิหม่าม เริ่มระดับผู้นำก่อน   และถัดไปจัดตั้งกองทุนระดับประจำมัสยิด จำนวน 99   มัสยิดของ จ.พัทลุง จะมีส่วนรวม เพื่อบริหารจัดการทางเศรษฐกิจ  เป้าหมาย เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้นำศาสนา และประชาชนในชุมชน  และจะสามารถนำเงินดังกล่าวมาใช้ภาวะยามจำเป็น ฯลฯ”  ดร.อะห์มัด กล่าว และว่า

              การสร้างสถาบันการเงินกองทุนอิหม่าม  เป็นการสร้างเศรษฐกิจมุสลิม โดยกองทุนดังกล่าวนี้  ได้ดำเนินการประสบความสำเร็จมาแล้ว คือ มัสยิดบ้านเหนือ  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยจะเอามาเป็นต้นแบบ ในการบริหารจัดการ   โดยประมาณว่า ในไตรมาสที่ 2  ของปี 2561  จะเข้าเป้าหมายได้  ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์

            รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง ว่า  กองทุนอิหม่าม การดำเนินการ โดยมีแนวทางการระดมทุน โดยรับฝากเงิน และการลงหุ้นจากบุคคล และนิติบุคคล   ทั้งนี้สมาชิกสามารถกู้ยืม และ สมาชิกสามารถถอนเงินคืนกลับได้ และเมื่อสมาชิกเสียชีวิต ทางกองทุน จะคืนเงินที่ฝากไว้คืนทั้งหมด  พร้อมเงินช่วยเหลืออีกจำนวนหนึ่ง และกองทุนอิหม่าม ยังมีระบบสวัสดิการ

             กองทุนอิหม่าม มีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองหลักการศาสนาเรื่องการออม เพื่อส่งเสริมการเงินและเศรษฐกิจอิสลาม ส่งเสริมความร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และองค์กรมัสยิด โดยเฉพาะขณะนี้จังหวัดพัทลุงมีถึง 99 มัสยิด

            “ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เกือบ 300 คน และคณะกรรมการมัสยิดเกือบ 1,500 คน จากมัสยิดละประมาณ  15 คน ”.