Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ชาวสวนเรียกร้อง3ข้อ-จี้รัฐเร่งแก้ปัญหายางราคาตก

ชาวสวนเรียกร้อง3ข้อ-จี้รัฐเร่งแก้ปัญหายางราคาตก 

           สำนักข่าวอะลามี่ : ชาวสวนยางภาคใต้จี้รัฐบาล เร่งแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ  เสนอ 3 มาตรการเร่งด่วน  ยางต่ำกว่า 120 บาท / กก. เพิ่มเงินกองทุนเป็น 24,800 ล้าน  ขู่หากยังเพิกเฉยจะรวมตัวกันปิดถนนสายเอเชียที่ จ.ชุมพร ทันที

             ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมพาราลัย สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางสงขลา (สกย.)  เขต 1 ได้มีการจัดประชุม ชี้แจงสถานการณ์ราคายางในปัจจุบันและแนวทางแก้ไข”โดยมี นายวิทย์  ประทักษ์ใจ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พร้อมด้วย นายธานินทร์   ใจสุมทร   ในฐานะตัวแทนของ นายธีระ สูตะบุตร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   รวมทั้งคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ บอร์ด สกย.และ ผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางใน14 จังหวัด

              โดยตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง 14 จังหวัดภาคใต้  ได้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาราคายางพาราที่ลดลงเหลือ  50-60 บาท / กก. ในขณะนี้ โดยในระยะสั้น ให้ใช้มาตรการประกันราคา แทรกแซงราคายาง  หรือ การเปิดรับจำนำเข้ามาแก้ปัญหาโดยราคายางพาราต้องไม่ต่ำกว่า 120 บาท  / กก. 

              นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ตัวแทนเกษตรกรมีส่วนร่วมในการเข้าไปแก้ปัญหาดำเนินการ และในช่วงที่ราคายางพารายังตกต่ำ  ให้รัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย และสินเชื่อ แปรรูปยางอัดก้อนให้กับกลุ่มเกษตรกรระหว่างที่รอการขายยางพารา  

               “ระยะยาวให้รัฐบาลเพิ่มเงินกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางจาก  8,000 ล้านบาท เป็น  24,800ล้านบาท รวมทั้งหาทางแก้กฎหมายให้สามารถนำเงิน CESS ห ที่เก็บจากการส่งออกยางพารา เพื่อให้สามารถนำมาแก้ปัญหาในช่วงที่ราคายางพาราตกต่ำได้”

               พร้อมกันนี้ทางตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางทั้ง14 จังหวัดภาคใต้  ได้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ปัญหาราคายางพาราตามข้อเรียกร้องโดยเร็วที่สุด   หากยังเพิงเฉยหรือปล่อยให้ราคายางร่วงลงอย่างต่อเนื่องก็จะมีมาตรการขั้นเด็ดขาด คือ รวมตัวกันปิดถนนสายเอเชียที่ จ.ชุมพร ทันที

              ด้าน  นายธานินทร์  ใจสุมทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคชาติไทยพัฒนา  ในฐานะตัวแทนของ นายธีระ สูตะบุตร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า   จะเร่งนำข้อเรียกร้องของชาวสวนยางทั้งหมด ไปยื่นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด.