Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ราไวย์สไมล์แคร์ : ส่งมอบรถเข็นให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ตำบลราไวย์

ราไวย์สไมล์แคร์ : ส่งมอบรถเข็นให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ตำบลราไวย์

             สำนักข่าวอะลามี่ : อรุณ โสฬส นายกเล็กราไวย์ พร้อมสมาชิกสภา จัดโครงการ “ราไวย์สไมล์แคร์” ส่งมอบรถเข็นให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ตำบลราไวย์ โดยได้รับการสนับสนุนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอถลาง


              เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันนี้ (6 กรกฎาคม 2564 ) นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลราไวย์  ร่วมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ อสม. ราไวย์ ส่งมอบรถเข็น จำนวน 10 คัน ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ตำบลราไวย์ ครอบครุม 7หมู่บ้าน ภายใต้โครงการราไวย์สไมล์แคร์              นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นของผู้พิการ โดยได้รับการสนับสนุนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอถลาง