Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ท่องเที่ยวสตูล ชง: หลีเป๊ะ- ปูโหลน เชื่อมโปรแกรม ภูเก็ตแซนด์บอกซ์

ท่องเที่ยวสตูล ชง”หลีเป๊ะ- ปูโหลน”

เชื่อมโปรแกรม ภูเก็ตแซนด์บอกซ์

            สำนักข่าวอะลามี่ : ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เชิญภาคธุรกิจท่องเที่ยว ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการเมืองและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ระดมความคิดขับเคลื่อนท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ และ การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ด้านสมาคมท่องเที่ยวฯ ชง ”หลีเป๊ะ-ปูโหลน” เชื่อมโปรแกรมภูเก็ตแซนด์บอกซ์         


            (16 ตุลาคม 64) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  เปิดจวนฯ เชิญเอกชน ภาคการเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ประชุมระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะและการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลโดยภาพรวม ซึ่งมี นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ส.ส.สตูล เขต 1 พรรคภูมิใจไทย นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส.สตูล เขต 2 พรรคภูมิใจไทย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล นายสามารถ เจริญฤทธิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล และ ผู้เกี่ยวข้องจากภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมประชุม

            ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเกาะหลีเป๊ะและจังหวัดสตูลโดยภาพรวม จึงมีการประชุมหารือระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อวางแผนหาแนวทางในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของเกาะหลีเป๊ะและจังหวัดสตูล ควบคู่กับการดำเนินตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

            ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้ตั้งคณะทำงานแต่ละฝ่ายเพื่อกำหนดมาตรการท่องเที่ยวให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรสโควิด-19 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

            นายสามารถ  เจริญฤทธิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล และ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลทั้งทางบกและทางทะเล ในอดีตเกาะหลีเป๊ะ เป็นไข่มุกอันดามัน แต่ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นศูนย์ 

            อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทำความสะอาดเกาะหลีเป๊ะ เราจึงคิดต่อว่าจากนี้ไปเราจะรองรับการท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเชื่อมต่อการท่องเที่ยวภูเก็ตแซนบอกซ์ ซึ่งขณะนี้ได้ขยายพื้นที่มาที่ เกาะพีพี และเกาะไหง ของจังหวัดกระบี่ ซึ่งเรามีแนวคิดว่าตลอดระยะเวลา 14วัน ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาภูเก็ต จะทำอย่างไรให้เขาได้สัมผัสพื้นที่อื่นๆด้วย จึงมีการเสนอให้ขยายพื้นที่ไปเกาะกระดาน จังหวัดตรัง และเกาะหลีเป๊ะ เกาะปูโหลน ของจังหวัดสตูล ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมทางสาธารสุข และภาครัฐอย่างเข้มงวด

            “ ขณะนี้เรากำลังเตรียมความพร้อมด้านสมาร์ทซิตี้ ของพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ และเกาะปูโหลน ซึ่งเป็นระบบควบคุมนักท่องเที่ยวในโปรแกรมแซนบอกซ์ ภายใน 14วัน ห้ามขึ้นฝั่งตามมาตรการคุมเข้มของรัฐบาล ” นายสามารถ กล่าว

            นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  กล่าวว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวสตูลขณะนี้รายได้เป็นศูนย์ เราไม่สามารถนั่งรอสถานการณ์ได้ ดังนั้นจึงแสวงหาช่องทางโอกาสในการผลักดันให้เกาะหลีเป๊ะและเกาะปูโลน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ เพื่อนำร่องโมเดลกากรท่องเที่ยว หากประสบความสำเร็จก็จะขยายไปพื้นที่อื่นๆของจังหวัดสตูลต่อไป

            สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวจากโปรแกรมภูเก็ตแซนด์บอกซ์ จริงๆไม่เพียงพอกับความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในขณะนี้ แต่แนวโน้มอาจดีขึ้นหากเข้าฤดูกาลไฮซีซั่น ที่จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม /  พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้.

        
           ภาพ :ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล