The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ศอ.บต.แถลงภารกิจในรอบปี60 เร่งขับเคลื่อนพัฒนาชายแดนใต้

ศอ.บต.แถลงภารกิจในรอบปี60 เร่งขับเคลื่อนพัฒนาชายแดนใต้

               สำนักข่าวอะลามี่ :  คณะผู้บริหาร ศอ.บต. แถลงผลงาน ในรอบปี 2560   เร่งขับเคลื่อนพัฒนาชายแดนใต้ เป็นของขวัญแด่พี่น้องประชาชน จชต.

              เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1  ห้องประชุมน้อมเกล้า   ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นายไกรศร วิศิษฏ์วงษ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมแถลงข่าว “ ภารกิจ ศอ.บต. ของขวัญปีใหม่ แด่ประชาชน จชต.” 
 

              นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้( ศอ.บต.) กล่าวถึง ภารกิจ ศอ.บต.ที่ขับเคลื่อนในปี 2560 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แด่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ว่า ศอ.บต.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานดูแลพี่น้องประชาชน ได้มุ่งเน้นถึงเรื่องการพัฒนาเมืองต้นแบบตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ เริ่มต้นขยายพื้นที่การเพาะปลูกมะพร้าว 1 แสนไร่ (4 ปี)  , ขยายผลเครือข่ายไก่เบตงประชารัฐ, ขยายฐานแม่โค และขับเคลื่อนโคเนื้อประชารัฐ ,

               นอกจากนี้ยังมีโครงการ ขับเคลื่อน “premium City” อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส , นำร่องเศรษฐกิจครัวเรือน 4.0 “ ผลิตได้ ขายเป็น” (จากชุมชนสู่ตลาดออนไลน์) , ขยายผลประมงพื้นบ้านต้นแบบ “โอรังปันตัย” สู่ชายฝั่งปัตตานี – นราธิวาส ,

              จุดชมวิวพื้นกระจก “ Sky Walk” ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง  จ.ยะลา การขยายผลต่อยอดการพัฒนาภาคประชาสังคม  ศูนย์กลางบริการประชาชนแห่งใหม่ (โรงแรมชางลี)  โครงการศาสตร์พระราชา สู่ความยั่งยืน ได้แก่ ครัวโครงเรียนสู่ครัวบ้าน 


              นอกจากนี้ยังมีโครงการ  ทายาทเกษตร เยาวชนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนเกษตรฐานรากภายใต้ศาสตร์พระราชา , นำร่องเกษตรแปลงใหญ่ด้วยระบบอินทรีย์   

              โครงการพัฒนาคนขาดศักยภาพ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  ได้แก่ “จากเก้าอี้สุขใจ รองเท้าคู่แรก”, ฟื้นฟูสมรรถภาพเคลื่อนที่ด้วยรถโมบาย, ผู้สูงวัยได้รับการดูแล ผ่านสถาบันปอเนาะต้นแบบ เพื่อดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างอาชีพโดยใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่ร่วมกันให้มีความครอบคลุมทุกมิติ , ให้งานพ่อ ให้เงินลูก ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านอาชีพที่ตรงกับความต้องการและศักยภาพความพร้อมให้กับครัวเรือนที่ยากจน

              ด้าน นายไกรศร วิศิษฏ์วงษ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ยังกล่าวอีกด้วยว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปี นั้น ทางศอ.บต. ได้ใช้หลักการในการทำงานที่ว่า “จริงใจ เพื่อบ้านเมือง” ซึ่งนี่คือของขวัญที่คน ศอ.บต.ได้มอบให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมทั้งยังได้กล่าวถึง ศอ.บต. ในยุคปัจจุบันจะเป็นทั้งเพื่อนที่แสนดี ไว้ใจได้ และ เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่เรือนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

.........................................................................