The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /    ศูนย์วิทย์ศาสตร์ฮาลาลระดมพลผลิตเจล-สเปรแอลกอฮอล์ 10,000 ขวดแจกมัสยิด

  ศูนย์วิทย์ศาสตร์ฮาลาลระดมพลผลิตเจล-สเปรแอลกอฮอล์ 10,000 ขวดแจกมัสยิด

            สำนักข่าวอะลามี่ :  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดมเจ้าหน้าที่และนักวิทยาศาสตร์ ผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ได้ทั้งหมดเกือบ 10,000 ขวด แจกจ่ายตามมัสยิดในกรุงเทพฯ ร่วมต้านโควิด-19


            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า่ หลังจากเกิดเหตุการไวรัส โคโรน่า หรือ โควิด-19 ระบาด รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สั่งเตรียมพร้อม ระดมเจ้าหน้าที่ และนักวิทยาศาสตร์ ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผลิตแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย

              1. ผลิตเจลแอลกอฮอล์ขนาด 35 ml ได้ จำนวน 213 ขวด

              2. ผลิตเจลแอลกอฮอล์ไว้สำหรับใช้ในสำนักงานจำนวน 6 กิโลกรัม

           ทั้งนี้เจล และ เสปรย์ ที่ผลิตได้จะดำเนินการส่งมอบให้แด่มัสยิดต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 นี้ โดยจำนวนรวมที่ผลิตได้ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันนี้ 28 เมษายน 2563 นับเป็นระยะเวลา 60 วัน พอดี สามารถผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ได้ทั้งหมดเกือบ 10,000 ขวด