Home |  Hot Stories |  Economic & Investment |  Education |  Life style |  The Alami Report |  About us |  Contact us
 

 มหกรรมทาเลนท์คิดส์ ชิงแชมป์ภาคใต้คึกคัก

              สำนักข่าวอะลามี่: สถาบันทาเลนท์คิดส์ จัดกิจกรรม” การแข่งขันคณิตคิดเร็ว (จินตคณิต) The Super Power Brain”
             นายเจะดุลยา ตาเยะ กรรมการผู้จัดการสถาบันทาเลนท์คิดส์ กล่าวถึงการจัดงานแข่งขันคณิตคิดเร็ว (จินตคณิต) The Super Power Brain” เมื่อวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2560 ว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นที่ โรงแรมซีเอส จังหวัด ปัตตานี โดย มี นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิด

             การจัดการแข่งขันจินตคณิตเสริมสร้างสมอง-สมาธิ ชิงแชมป์ภาคใต้ ในครั้งนี้มีผู้ปกครอง และนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 2,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรจินตคณิตในระบบโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

            นอกจากนี้ยังให้ครูนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองได้เห็นและเข้าใจถึงความสำคัญของหลักสูตรจินตคณิตมากยิ่งขึ้น เป็นการปฏิวัติวิธีการฝึกและพัฒนาสมองให้เกิดความสมดุลทั้งซีกซ้ายและซีกขวาได้อย่างน่าอัศจรรย์ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้

           ซึ่งการพัฒนาการศึกษาของเด็กให้ถูกทางนั้น ต้องเริ่มพัฒนาจากฐานราก คือ สมองและสมาธิ เพราะเด็กไม่อาจจะเรียนรู้ได้ดีเต็มศักยภาพถ้าไม่ได้รับการพัฒนาในส่วนนี้

           “ กิจกรรมดังกล่าว จะส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนหลักสูตรวิชาจินตคณิต ถือเป็นการช่วยกันเสริมสร้างสมองและสมาธิของเด็กให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและยั่งยืนเต็มศักยภาพ ถ้าเด็กมีสมาธิที่ดี มีสมองที่ดีแล้ว ก็จะสามารถเรียนรู้ศึกษาวิทยาการต่างๆได้อย่างเต็มศักยภาพที่เขามีมาธิ ”  นายเจะดุลยา  กล่าว.

 

 

 
    Topview
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับนักศึกษาใหม่ 
เทศบาลนครปากเกร็ด จัดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
มรภ.สงขลาจับมือกลุ่มภาคีราชภัฏ เปิดรับ นศ.ปี 55 
ม.ราชภัฏยะลารับสมัครบุคคลป.โท-ป.เอก 
ลงทะเบียนผู้แสวงบุญล่วงหน้าปี55แล้ว กว่า6พันคน 
โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ รับสมัครครูหลายตำแหน่ง 
ชมรมนักศึกษามุสลิม ม.วลัยลักษณ์ เดินสายแนะแนวการศึกษา 
ฝึกภาษาอังกฤษ-มลายู รับประชาคมอาเซี่ยน 
ม.อ.ปัตตานี จับมือเอกชนทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 
บรูไน มอบทุนการศึกษาระดับอนุปริญญา-ป.เอก ให้ต่างชาติ  
Copyrights © 2010 www.thealami.com All Rights Reserved.