Home |  Hot Stories |  Economic & Investment |  Education |  Life style |  The Alami Report |  About us |  Contact us
 

 เมาลิดกลาง ฮ.ศ.1438

ร่วมแสดงความรักในหลวงรัชกาลที่ 10

+++ ธีมงาน นำอัลกุรอานมาเชื่อมกับฮาลาล

+++++++++++++++++++++

                สำนักข่าวอะลามี่:  ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1438 กล่าวถึงการจัดงานเมาลิดกลาง ว่า จะเน้นเรื่องของอัลกุรอานและเรื่องฮาลาล ตามสโลแกน ท่านนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) จากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานสู่วิถีชีวิตฮาลาล


                 อัลลกุรอานเป็นดำรัสของอัลเลาะฮ์ ทั้งในภาพรวมของโลก และจากบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปจากความไม่เข้าใจมุสลิมที่มากขึ้น ในอดีตอัลกุรอานเคยเปิดหัวใจคนด้วย " ซูเราะห์ฏอฮา " ได้เปิดหัวใจท่านอูมัร อิบนิคอฎฏต็อบ จากความไม่เข้าใจมุสลิม และท่านที่เป็นบุคคลที่ก้าวร้าว ท่านนบี(ซ.ล.) จึงได้ขอดุอาร์จากอัลเลาะฮ์(ซ.บ.)ให้เปลี่ยนหัวใจท่านอุมัร

                สำหรับโลโก้ของงานเมาลิดกลางปีนี้ “ จะมีอักษรมูฮัมหมัดอยู่ตรงกลาง และล้อมรอบด้วยซูเราะห์ฏอฮา อายะห์ 1-5 และบนเวทีจะเขียนซูเราะห์ฏอฮา เป็นการแสดงให้เห็นว่า ใช้บารมีและศักยภาพของอัลกุรอาน มาสร้างความเข้าใจสังคมโลก และจะนำอัลกุรอ่านที่เขียนด้วยลายมือ มีอายุ 1,000 ปี 500 ปี ที่เก็บอยู่ที่อำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส มาแสดงในงานด้วย ดร.วินัย กล่าวและว่า

               นอกจากนี้จะมีการแสดงภาพของอัลกุรอานิคอาร์ท มาแสดง ให้เห็นว่า อิสลามเต็มไปด้วยศิลปะ ไม่ได้แห้งแล้งตามที่ใครได้พูดกัน ซึ่งอัลกุรอานนิคอาร์ท จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าศิลปะในอิสลามที่ลึกซึ้ง ละเอียด อ่อนโยน สวยงาม และมีสีสัน จะมีการนำเสนอศิลปะของอัลกุรอาน โดยจะตกแต่งฮอลล์ทั้งฮอลล์ด้วยอัลกุรอ่าน จากปกติที่ตกแต่งเฉพาะหน้าเวที แต่เมื่อเข้าไปจะรู้สึกเลยว่าเสมือนอยู่ในมัสยิด ซึ่งอัลกุรอานมีความศักดิ์สิทธิ์และมีคุณค่าสูงส่ง อีกทั้งเป็นบรรยากาศของเมาลิดกลางปีนี้

               ส่วนที่ 2 เป็นการนำอัลกุรอาน มาเชื่อมกับฮาลาลฮารอม ใช้ซูเราะห์อัลมัยอิดะห์ อายะห์ที่ 3 ถูกประทานลงมาในวันวูกูฟ ที่มี 2 อีด คือ เป็นวันศุกร์และวันวุกูฟ เป็นวันที่หลังจากรอซูลฯคุตบะห์ ในอารอฟะห์เสร็จ ก็มีวะฮีลงมา ระบุว่า “ อิสลามสมบูรณ์แล้ว ความเมตตาครบถ้วนแล้ว เราได้ให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้า ”

                อย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้น อัลกุรอาน ที่ลงมาจะพูดถึงฮาลาล-ฮารอม สิ่งใดบ้างที่ฮารอม แสดงให้เห็นถึงความสำคัญว่า เรื่องฮาลาล ฮารอม เป็นหัวใจหลัก หลังจากฮาลาล ฮารอม ครบถ้วน อิสลามจึงสมบูรณ์ และศักยภาพที่เป็นเรื่องของ ซุนนะ ฮาลาลฮารอมเป็นเรื่องของอัลกุรอาน มี 1 ใน 3 และ ซุนนะเป็น 2 ใน 3 เราอยากจะนำเสนอ

               "ฮาลาล เป็นเรื่องของซุนนะห์  ที่เป็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ และเป็นมรดกจากรอซูลุลเลาะฮ์  “ฮาลาล” นอกจากจะมีคุณค่าทางใจแล้ว ยังมีค่าทางเศรษฐกิจ มูลค่าตลาดฮาลาลในโลกประมาณ 1.29 ล้านล้านเหรียญฯ แต่หากรวมที่ไม่ใช่อาหาร 6 ล้านล้านเหรียญ ซึ่งมหาศาลมาก " ดร.วินัย กล่าวและว่า

              งานเมาลิดกลางฯ 1438 ปีนี้ในหลวงรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู เสด็จเปิดงาน ซึ่งในสถานการณ์ขณะนี้ “ เรารู้สึกใกล้ชิดกับรัชกาลที่ 10 และด้วยบารมีของพระองค์ท่าน พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ฯในขณะที่พระบารมีของรัชกาลที่ 9 เปี่ยมล้นมาก เราจะแสดงออกให้เห็นถึงความจงรักภักดี สังคมมุสลิมไม่ค่อยแสดงออก แต่ในครั้งนี้เราควรแสดงออกและเป็นไฮไลท์ของงาน จะเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ แสดงให้เห็นว่าพวกเราอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ท่าน

                 ในวันเปิดงาน จะเชิญพระสงฆ์ เชิญบาทหลวงจากศาสนาคริสต์ ศาสนาซิกข์ ศาสนาพรหมณ์-ฮินดู มาเข้าร่วมพิธีเปิดงานด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่า อิสลามเป็นทางสายกลาง สามารถที่จะอยู่กันได้ต้องสร้างความเข้าใจกันอันดีต่อกัน

                สำหรับอีกไฮไลท์ของงานเมาลิดกลางฯ คือ การนำเอา SMEs จาก 5 จังหวัดภาคใต้ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ได้นำสินค้ามาจำหน่ายในงานเมาลิดกลางฯ ประมาณ 200 ราย ซับน้ำตาชาวใต้ “ภาคใต้ถือว่าเป็นอนาคตของชาติ เพราะมีอัตราการเติบโตสูง จะต้องให้ความสำคัญกับ SMEs ที่เติบโตเร็วที่สุดจะอยู่ทางภาคใต้ ต้องการให้รัฐบาลให้ความสำคัญ และช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จ ” รวมทั้งกลุ่มสตาร์ทอัพ จากกรุงเทพฯ ด้วย งานฮาลาลเอ็กซ์โปเมาลิดกลางฯ ก็จะเป็นตลาดให้กับผู้ประกอบการ เป็นการเปิดตัวให้คนรู้จักแล้วก็จะตามไปซื้อสินค้า

                “ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดทำฮาลาลล๊อค มาแข่งกับ อลาดินของมาเลย์ อาลีบาบาของจีน สามารถทำบิสสิเนสแมทชิ่งกันได้เลย จะมีการจัดอบรมเพื่อสร้างเครือขาย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองฮาลาล ประมาณ 4,000 ราย รศ.ดร.วินัยกล่าวและว่า

                และในวันเปิดงานท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ก็จะมาปิดงานด้วย ได้เห็นถึงงานด้านวิชาการและศักยภาพของเรา ก็จะนำเอาเรื่องเศรษฐกิจฮาลาลไปพูดต่อ       

                 " คาดหมายว่า จะมีคนมาร่วมงาน 50,000 - 100,000 คน เฉพาะในวันเปิดงาน มีคนเข้าร่วมก็เกือบ 10,000 คน จะช่วยสร้างยอดขาย สร้างรายได้ให้กับร้านค้า ผู้ประกอบการ ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท ” และสำหรับลานสนามหญ้าเราจะทำให้เป็น แฟมิลี่แลนด์ ให้ครอบครัวมาปิคนิก และจัดสถานที่ให้สวยงาม ดร.วินัย กล่าวและว่า

                 “ อยากให้มาร่วมงานเมาลิดกลางฯกันมากๆ เพราะปีนี้ เป็นปีที่พระมหากษัตริย์เสด็จฯ และเป็นพระมหากษัตริย์ที่ผูกพันกับเราชาวมุสลิมมากและพระองค์ให้ความสนใจกับมุสลิม " ดร.วินัย กล่าวในที่สุด

                 สำหรับงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1438 จัด ณ ศูนย์บริหารกิจการอิสลามเฉลิมพระเกียรติ คลอง 9 หนองจอก ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2560 นี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Topview
Un-reviving Relationship Thai-Saudi impact on Thailand in AEC 
พาตีเมาะ สะดียามู สตรีมุสลิมคนแรกนั่งรองผู้ว่าฯ 
คลิบฉาว..!! 2ทหารเกณฑ์บังคับข่มขืนสาวปัตตานีว่อน 
“โรงเตี๊ยมมุสลิม”ธุรกิจ"ติ๋มซำ"อาหารทางเลือกสำหรัมุสลิม 
เล่ห์ฝรั่งแก๊งค์ค้ามนุษย์หลอกสาวไทยให้เงิน10ล้านบาท 
ผู้ว่าฯเสนอ'มหาเถระสมาคม-จุฬาฯ'ชี้ขาดสร้างมัสยิดเชียงราย  
เสริมทหารพรานกว่า3พันนายลงชายแดนใต้  
เปิด70รายชื่อมุสลิม ผู้สมัคร สปช 
ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิมบูมสะพัดกว่า250ล้าน/ปี 
"ยางก้อนถ้วย"ทำชาวสวนเสียโอกาสรายได้2พันล้าน/ปี 
Copyrights © 2010 www.thealami.com All Rights Reserved.