Food & Healhty
Home   /   Food & Healhty  /   ไอแบงก์จับสลากชิงไปฮัจญ์

ไอแบงก์จับสลากชิงไปฮัจญ์

             สำนักข่าวอะลามี่:  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ไอแบงก์ จัดกิจกรรมจับสลากรางวัล ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีเงินฝากอัล-ฮัจย์ มุ่งหวังขยายฐานลูกค้ามุสลิม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับธนาคาร

            นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า“ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงก์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสำหรับบัญชีเงินฝากอัล-ฮัจย์ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งใช้หลักมุฎอเราะบะฮ์หรือเป็นหลักการร่วมลงทุน โดยมุ่งหวังที่จะขยายฐานลูกค้ามุสลิมตามพันธกิจและส่งเสริมให้ลูกค้ามุสลิมได้ออมเงินอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาหรือหลักการเงินชะรีอะฮ์ด้วย

            ธนาคารจึงได้จัดกิจกรรมจับสลากรางวัลภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีอัล-ฮัจย์ เพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้าจำนวนทั้งสิ้น 4 รางวัล รางวัลละ 180,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 720,000 บาท โดยมอบเป็นแพ็กเกจเดินทางไปเข้าร่วมพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งถือเป็นพิธีที่สำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมทั่วโลก โดยบัญชีเงินรับฝากอัล-ฮัจย์ มีเงื่อนไขในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ จำนวน 500 บาทขึ้นไป สามารถฝากได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน โดยผู้ฝากจะได้รับผลตอบแทนตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกับธนาคารซึ่งเงินฝากอัล-ฮัจย์ นี้เป็นโครงการเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการออมเงินเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยจะมีการจ่ายผลตอบแทนทุก 6 เดือน

            เพื่อความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ฝากเงินบัญชีอัล-ฮัจย์ในการจัดกิจกรรมการจับสลากรางวัลในครั้งนี้ ธนาคารจึงได้เรียนเชิญ อาจารย์ อรุณ บุญชม  ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีและ
ประธานคณะกรรมการดำเนินรายการ และตัดสินฯโครงการส่งเสริมการตลาดและบัญชีอัลฮัจย์ ไอแบงก์    ดร.อณัส อมาตยกุล ที่ปรึกษาธนาคารและผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร  เป็นผู้จับสลากรางวัล    โดยมี อ.สุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ดร.วรวิทย์ บารู อดีตวุฒิสมาชิก และผู้แทนกรมการปกครองรวมถึงสื่อมวลชนแขนงต่างๆ มาร่วมเป็นสักขีพยานในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

            โดยผลการจับสลากรางวัล ธนาคารจะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่ได้รับรางวัล และจะประกาศรายชื่บนเว็บไซด์ของธนาคาร www.ibank.co.th โดยลูกค้าจะต้องติดต่อขอรับรางวัลดังกล่าวภายใน 30 วันหลังจากวันที่มีการจับสลากรางวัล ซึ่งหากไม่มีการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนดธนาคารจะให้สิทธิกับผู้ที่มีรายชื่อสำรองตามลำดับต่อไป

             หลังจากที่ธนาคารได้เปิดตัวโครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีอัล-ฮัจย์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม  2553 ถึงเดือนเมษายน  2558  ที่ผ่านมานี้ พบว่ามีลูกค้าให้ความสนใจมาฝากเงินในบัญชีอัล-ฮัจย์ กับธนาคารมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ  เดือนเมษายน 2558 ธนาคารมีจำนวนบัญชีอัล-ฮัจย์  จำนวนทั้งสิ้น 5,800 บัญชี คิดเป็นยอดเงินฝากทั้งสิ้น 122 ล้านบาท โดยเชื่อมั่นว่าบัญชีอัล-ฮัจย์จะได้รับความนิยมจากลูกค้ามุสลิมต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน

            ทั้งนี้ ธนาคารหวังว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสให้พี่น้องชาวมุสลิมได้เข้าร่วมประกอบพิธีฮัจย์ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามุสลิมในการใช้บริการทางการเงินต่อไป
นายมนต์ชัย กล่าวทิ้งท้าย

            รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีอัล ฮัจย์ ดังนี้ 1.นางบังอร การพงศรี  สาขาพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2.นางอุไรวรรณ  ชุมนุมพันธ์ สาขามาบุญครอง จ.กรุงเทพฯ 3.นายธนิต  จุลพันธ์  สาขาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 4. นางสาวซูไรดา  เจาะซามะ สาขาปาลัส จ.ปัตตานี