Education
Home   /   Education  /   ผลการคัดเลือกผู้แทนกอรีไทยไปมาเลเซีย ปี 59
ผลการคัดเลือกผู้แทนกอรีไทยไปมาเลเซียประกาศแล้ว

              สำนักข่าวอะลามี่ : มีรายงานว่า ผลการทดสอบคัดเลือกผู้
แทนทดสอบกอรีรอบ รุ่นประชาชน ในวันที่ 26 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปทดสอบที่ประเทศมาเลเซีย ปรากฎผลดังนี้   
             - ชนะเลิศชาย นายมูฮำหมัด หะยีมูซอ จากนราธิวาส
             - ชนะเลิศหญิง นางสาวกนกวรรณ สุขถาวร จากกรุงเทพฯ