Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   สมาคมเหล็กไทย หวั่นผู้รับเหมาสุวรรณภูมิ เฟส 2 นำเข้าเหล็กจีนด้อยคุณภาพ

สมาคมเหล็กไทย ร้อง คมนาคม
หวั่นผู้รับเหมา สุวรรณภูมิ เฟส 2
นำเข้าเหล็กจีน ด้อยคุณภาพ

 

                สำนักข่าวอะลามี่ :  สมาคมผู้ก่อสร้างงานเหล็กไทย และ กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย 8 องค์กร ทำหนังสือเปิดเผนึกถึงรัฐมนตรีคมนาคม  เรียกร้องให้ตรวจสอบผู้รับเหมาที่ได้รับสัมปทานก่อสร้างอาคารสนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2 หวั่นนำเข้าเหล็กจากจีน ที่ไม่ได้มาตรฐาน


               แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย กล่าวว่า ขณะนี้ สมาคมผู้ก่อสร้างงานเหล็กไทย และกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย รวมทั้งหมด 8 สมาคมได้ทำหนังสือถือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมกับทำสำเนาหนังสือถึง ปลัดกระทรวงคมนาคม และกรรมการผู้จัดการท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) เพื่อให้พิจาณาและตรวจสอบผู้รับสัมปทานโครงการ ก่อสร้างอาคารสนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2

                ทั้งนี้ นายวิทวัส สมุทรานนท์ นายกสมาคมผู้ก่อสร้างงานเหล็กไทย และนายนาวา จันทรสุรคน ในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย 7 สมาคม ได้ร่วมกันลงนามจดหมายเปิดผนึกดังกล่าว

               จดหมายระบุว่า ตามที่ บริษัท ร่วมค้า เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง กับ ไชน่าเสตท คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) ได้รับงานก่อสร้างโครงการอาคารเทียบเครื่องบิน เฟสสอง  จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย และ อาจจะมีการนำเข้าโครงการเหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็กจากประเทศจีน เป็นจำนวนมาก

              เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า สินค้าจากประเทศจีน มีระดับคุณภาพหลายระดับ ตั้งแต่ต่ำจนถึงสูง แต่การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรอง หลังที่1 มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสาธารณชน และต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศ

                ซึ่ง สมาคมผู้ก่อสร้างเหล็กไทย (สมาคม) และกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย(กลุ่มเหล็ก) มีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของเหล็ก,โครงสร้างเหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็กจากประเทศจีน

                พร้อมกันนี้ ทางสมาคมและกลุ่มเหล็ก มีข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย 1) เหล็ก, โครงสร้างเหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็กที่จะนำเข้ามาในประเทศไทยต้องมีการตรวจสอบคุณภาพและมีหนังสือรับรองคุณภาพที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออก ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทย

                2) เหล็ก, โครงสร้างเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กที่จะนำเข้ามาในประเทศไทยต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดของสินค้าที่ออกโดยหน่วยงานรัฐของประเทศผู้ผลิต

               3) กระทรวงคมนาคม และ บริษัทท่าอากาศยานไทย ควรพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการการตรวจรับ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากสมาคมวิชาชีพ นักวิชาการ และสถาบันคุณภาพที่เกี่ยวข้อง เช่นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ก่อสร้างงานเหล็กไทย กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อตรวจรับเหล็ก โครงสร้างเหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็กจากประเทศจีน

               แหล่งข่าวเปิดเผยว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการเหล็ก การยื่นหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องเป็นเรื่องที่เปิดเผยและไม่ได้ดิสเครดิตผู้รับเหมาแต่อย้างใด แต่เนื่องจากที่ผ่านมาการนำเข้าเหล็กจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบมากมาย

               แต่หากนำเข้าโครงเหล็กสำเร็จรูปไม่มีการตรวจคุณภาพเหล็ก เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและเศรษฐกิจของประเทศ จึงขอให้มีการพิจาณาข้อเสนอ เพื่อป้องกันเหตุดังกล่าว อีกทั้งที่ผ่านมาการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิในอดีต ก็ใช้บริษัทคนไทย ซึ่งเป็นการยืนยันว่า คนไทยก็มีขีดความสามารถในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ได้