Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   กฟผ. เตรียมมาตรการรองรับ การหยุดซ่อมบำรุง แหล่งก๊าซ JDA ไทย-มาเลเซีย

กฟผ.เตรียมรับมือการหยุดซ่อมบำรุงของ แหล่งก๊าซธรรมชาติพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 28 ต.ค – 3 พ.ย.นี้ วอนชาวภาคใต้ประหยัดไฟฟ้า

               สำนักข่าวอะลามี่: กฟผ. เตรียมมาตรการรองรับแหล่งก๊าซธรรมชาติพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย หยุดซ่อมบำรุง 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน นี้ ขอความร่วมมือชาวภาคใต้ร่วมประหยัดไฟฟ้า พร้อมยืนยันเพื่อความมั่นคงในระบบไฟฟ้า ยังมีความจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าหลักและต้องสร้างระบบส่งใหม่เพิ่มในพื้นที่ภาคใต้              วันนี้ (3 ตุลาคม 2560) นายมนตรี ศรีสมอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลสื่อมวลชนภาคใต้ ในหัวข้อ “ทิศทางพลังงานไฟฟ้าไทย: กรณีหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง JDA-A18” ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โอกาสนี้ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กฟผ. ได้เปิดเผยว่า กฟผ. ได้รับการประสานจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แจ้งหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA-A18) ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560 รวม 7 วัน เพื่อบำรุงรักษาประจำปี มีผลให้โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 ไม่สามารถเดินเครื่องได้ โดย กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ว

             สำหรับมาตรการของ กฟผ. ประกอบด้วย ด้านระบบผลิตไฟฟ้า ปรับเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 จากก๊าซธรรมชาติเป็นน้ำมันดีเซล ให้โรงไฟฟ้ากระบี่ใช้น้ำมันเตาเดินเครื่องสนับสนุนบางส่วน รวมทั้งตรวจสอบโรงไฟฟ้าภาคใต้ทั้งหมดให้พร้อมใช้งาน และประสานการไฟฟ้ามาเลเซียขอซื้อไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน ด้านระบบส่งไฟฟ้า และได้ตรวจสอบสายส่งและอุปกรณ์สำคัญในพื้นที่ รวมถึงระบบส่งเชื่อมโยงภาคกลาง-ภาคใต้ให้พร้อมใช้งาน ด้านเชื้อเพลิง ได้สำรองน้ำมันเต็มความสามารถจัดเก็บก่อนเริ่มหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ