Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   EXIM BANK เปิดสำนักงานในลาว รับการขยายตัวส่งออกและการลงทุน

EXIM BANK เปิดสำนักงาน ในลาว

รับการขยายตัวส่งออกและการลงทุน

 

                   สำนักข่าวอะลามี่: สำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในเวียงจันทน์ พร้อมสนับสนุนทั้งด้านสินเชื่อและประกันการส่งออกและลงทุนเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจเข้าไปใน สปป.ลาว ได้เพิ่มขึ้นและมั่นคง


                   นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยภายหลังเดินทางเยือน สปป.ลาว ว่า EXIM BANK ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในเวียงจันทน์ นับเป็นสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ แห่งที่ 2 ของ EXIM BANK ซึ่งเปิดทำการเพื่อให้บริการด้านคำปรึกษาแนะนำและบริการทางการเงินแก่ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยที่สนใจขยายธุรกิจระหว่างประเทศกับ สปป.ลาวแล้ว

                โดยได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ทำบุญสำนักงานฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2561 

               กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า สปป.ลาว เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายและตลาดใหม่ที่ยังมีโอกาสอีกมากสำหรับผู้ประกอบการไทย เนื่องจาก สปป.ลาว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตของ GDP สูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก มีแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์

               อีกทั้งยังมีธุรกิจที่มีศักยภาพอีกมากโดยเฉพาะในธุรกิจโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน ท่องเที่ยว เกษตรแปรรูป เป็นต้น EXIM BANK จึงพร้อมสนับสนุนทั้งด้านสินเชื่อและประกันการส่งออกและลงทุนเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจเข้าไปใน สปป.ลาว ได้เพิ่มขึ้นและมั่นคง

             นอกจากนั้น EXIM BANK จะต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านการขยายขอบเขตบริการให้ครอบคลุมการสนับสนุนเงินกู้และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว

             ในการเยือน สปป.ลาว ล่าสุด กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ได้เข้าพบและหารือกับ นางทิบพะกอน จันทะวงสา รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป.ลาว นายสุวิทย์ มังคละ อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ นางสาวยานี ศรีมีชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ เกี่ยวกับแนวทางขยายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนไทย-สปป.ลาว  

             โดย EXIM BANK พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของทีมไทยแลนด์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย รวมทั้งเยี่ยมชมกิจการโรงแรมซาลานาของผู้ประกอบการจาก สปป.ลาว ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Program : YEN-D Program) ของกระทรวงพาณิชย์

             ทั้งนี้ ไทยเป็นตลาดส่งออกอันดับ 2 ของ สปป.ลาว เป็นแหล่งนำเข้าสำคัญอันดับ 1 ของ สปป.ลาว และเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับ 2 ใน สปป.ลาว รองจากจีน สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไป สปป.ลาว ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์และส่วนประกอบ เหล็กและเหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว

            ปัจจุบันสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในเวียงจันทน์ ตั้งอยู่ที่อาคารเอเอ็นแซด (ANZ) ถนนล้านช้าง เวียงจันทน์ โทร. +856 21 222 726 Email: vientianeoffice@exim.go.th

 ++++++++++++++++++++++++

ภาพที่ 1 : EXIM BANK รับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในเวียงจันทน์ สปป.ลาว พร้อมให้บริการสนับสนุนการค้าการลงทุนไทย-สปป.ลาวแล้ววันนี้
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในเวียงจันทน์ นับเป็นสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศแห่งที่ 2 ของ EXIM BANK ซึ่งเปิดทำการเพื่อให้บริการด้านคำปรึกษาแนะนำและบริการทางการเงินแก่ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยที่สนใจขยายธุรกิจระหว่างประเทศกับ สปป.ลาวแล้ว โดยได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ทำบุญสำนักงานฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อเร็วๆ นี้ ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2561
ภาพที่ 2 : EXIM BANK เข้าพบอุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าพบนายสุวิทย์ มังคละ (ที่ 3 จากซ้าย) อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และนางสาวยานี ศรีมีชัย (ที่ 2 จากซ้าย) อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจของ สปป.ลาว และแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-สปป.ลาว ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อเร็วๆ นี้ 

 ภาพที่ 3 : EXIM BANK เข้าพบรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป.ลาว

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าพบ นางทิบพะกอน จันทะวงสา (กลาง) รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป.ลาว เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางขยายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-สปป.ลาว ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อเร็วๆ นี้