Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ดะวะห์โลก ยะลา คนร่วมกว่า 1.5 แสนคน

ดะวะห์โลก ยะลา คนร่วมกว่า 1.5 แสนคน

                      สำนักข่าวอะลามี่ : ดะวะห์ทั่วโลกทยอยเข้าพัก มัรกัสตาเซะ จังหวัดยะลา กว่า 150,000 คน บนพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ พร้อมทำกิจกรรมด้านศาสนา ด้านจิตอาสาดะวะห์ 3 จชต. รวมตัวอำนวยความสะดวกพื้นที่ กว่า 400 คน


                     กิจกรรมอิสตีมะฮ์ หรือดะวะห์โลก ที่จัดขึ้นบริเวณ ต.ตาเซะ อ.มือง จ.ยะลา ได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีชาวมุสลิมทั้งจากในประเทศและต่างประเทศให้การตอบรับและเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150,000 คน

                   ทั้งนี้ผู้ประสงค์เข้าร่วมศาสนพิธี (อิสตีมะฮ์) ดะวะห์โลก ทั้งในและต่างประเทศต่างทยอยเดินทางเข้าที่พัก กว่า 2,000 ไร่ ที่มัรกัสตาเซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ด้วยรถไฟ รถบัสและรถส่วนตัว กว่า 150,000 คน เพื่อร่วมตัวศึกษาแนวทางศาสนาที่ถูกต้องจากอูลามะห์ (ผู้รู้) หลากหลายประเทศ และเพื่อนำแนวทางที่ถูกต้องมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน พร้อมเผยแพร่ศาสนาอิสลามทั่วโลก

                   โดยมีดะวะห์จิตอาสาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 400 คน เป็นผู้อำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางการรักษาความปลอดภัยทั้งในบริเวณที่พักและประตูทางเข้าออก สถานที่พัก ห้องน้ำ และสถานที่จอดรถ อูลามะห์จะเริ่มบรรยายเรื่องศาสนา ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม และจะสิ้นสุดกิจกรรมในวันที่ 22 ตุลาคม 2561  

                  หัวหน้ารักษาความปลอดภัย มัรกัสตาเซะ ตำบลตาเซะ ให้ข้อมูลทีมข่าวว่า ขณะนี้ผู้ที่เดินทางเข้าร่วมศาสนพิธีดะวะห์โลกแบ่งเป็นคนไทย95เปอร์เซ็นต์และคนต่างชาติอีก 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่า จะมีดะวะห์จากทั่วทุกมุมโลกทยอยเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมจนถึงช่วงเย็นของวันที่ 20 ตุลาคม โดยทีมงานมีการจัดสถานที่พักอาศัย แบ่งเป็นโซนคนไทย และต่างชาติ มีแพทย์จากโรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลกรงปินัง และโรงพยาบาลรามัน ช่วยดูแลเมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการป่วยไข้

             ด้านนายยิ่งยศ เกื้อก่อยอด นายสถานีตาเซะ กล่าวถึงจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมดะวะห์โลกที่ใช้บริการรถไฟว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยมีหนังสืออนุมัติให้รถไฟสายยาว กรุงเทพ-สุไหงโกลก และ สาย กรุงเทพ-ยะลา หยุดพิเศษในช่วงที่มีกิจกรรมดะวะห์โลก โดยในช่วงวันที่ 18-19 ตุลาคมที่ผ่านมา มีดะวะห์ที่ใช้บริการและประสงค์ลงปลายทางที่สถานีตาเซะ กว่า 15,000 คน ทั้งประเภทขบวนรถด่วน รถด่วนพิเศษ และขบวนรถท้องถิ่น อีกทั้งทางสถานียังเปิดเส้นทางผ่าน กว้าง 6 เมตรชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ผู้โดยสารสามารถเดินเท้าเข้าสู่ที่พักโดยไม่ต้องใช้บริการรถโดยสารด้วย

                สำหรับมัรกัส หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ศูนย์ดะวะห์ ที่กำลังจะสร้างขึ้นในพื้นที่ตำบลตาเซะ จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่ประกอบศาสนกิจของศาสนาอิสลาม นอกจากนั้นเป็นสถานที่เรียนรู้และเผยแพร่ศาสนา เนื่องจากในศูนย์ดะวะห์ ประกอบด้วย มัสยิด โรงเรียนสำหรับท่องจำอัลกุรอาน และเป็นพื้นที่เรียนรู้แนวทางศาสนา ฯลฯ

                นายนิมุ มะกาเจ ผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นความคิดริเริ่มมาจาก นายอุดร น้อยทับทิม อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา สิ่งที่น่าชื่นชมในการพบปะคือถือเป็นการพบปะในระดับโลกในสถานที่ที่เคยเป็นป่า แต่สามารถเนรมิตได้ในเวลารวดเร็ว โดยมีเนื้อที่กว่า 2 พันไร่ เหมาะสำหรับปฏิบัติศาสนกิจและสำหรับที่พักอาศัยของผู้เข้าร่วมและแขกจากต่างประเทศ มีรถผลิตน้ำดื่มสะอาดบริการฟรี มีบริการห้องน้ำเคลื่อนที่ให้บริการกว่า 100 ห้อง มีรถบรรทุกน้ำและเรือท้องแบนพร้อมถังน้ำขนาดใหญ่ให้บริการสำหรับอาบน้ำละหมาด  มีหน่วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่หมุนเวียน ตลอด 24 ชั่วโมง

                 นายนิมุ มะกาเจ เผยอีกว่า นอกจากนี้มีรถไฟไว้บริการสำหรับจอดรับผู้มาร่วมงาน ทุกขบวน ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่พี่น้องมุสลิม จะได้มาเรียนรู้ การดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายตามยุคสมัยเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงทั้งในโลกนี้และโลกหน้ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นการมาพบปะระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันกว่าแสนคน ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน

                “ หากเราไม่เข้าใจซึ่งกันและกันทั้งศาสนาเดียวกันและต่างศาสนิก ก็จะเกิดความบาดหมางขึ้น เราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันและบอกกล่าว บอกเล่าแก่คนในพื้นที่และต่างพื้นทีให้ตระหนักและระมัดระวังตัวเอง ค้นหาความสุขที่แท้จริง

                การที่พี่น้องต่างพื้นที่มาร่วมกิจกรรมที่นี่ถือเป็นการยอมรับสภาวะของคนในพื้นที่ว่าที่นี่เป็นดินแดนหนึ่งที่จะต้องมาช่วยกันปรับเสริมให้ดีขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องข้อบัญญัติทางศาสนาแล้ว ที่สำคัญคือการนำความรู้ทางศาสนาไปเผยแพร่และปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตที่อยู่ในภาวะปัจจุบันเพื่อกล่อมเกลาให้ลูกหลานเรารอดพ้นจากอบายมุขและสิ่งเลวร้ายทั้งปวง ถ้าเราสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปกล่อมเกลาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่หวาดระแวงซึ่งกันและกัน เชื่อมั่นว่าจะเกิดความสันติสุขอย่างแท้จริงได้

             ขณะเดียวกันสถานีรถไฟตาเซะ จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นสถานีรถไฟใกล้กับสถานที่จัดกิจกรรม ได้เปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษเพื่อแวะจอดรับผู้โดยสารที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีผู้แจ้งความประสงค์ลงปลายทางที่สถานีตาเซะ ตลอดในช่วงการจัดกิจกรรม กว่า 15,000 คน

            อย่างไรก็ตาม  ในระหว่างนี้ยังคงมีผู้ให้ความสนใจทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561