Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   Thailand Halal Assembly 2018 ฉลอง 20 ปีมาตรฐานฮาลาลไทย

Thailand Halal Assembly 2018

ฉลอง 20 ปีมาตรฐานฮาลาลไทย

ภายใต้ธีม “ บูรณาการฮาลาลแม่นยำในยุคเศรษฐกิจชีวภาพ

+++++

              สำนักข่าวอะลามี่: Thailand Halal Assembly 2018 จัดยิ่งใหญ่ ฉลอง 20 ปี มาตรฐานฮาลาลไทย ภายใต้แนวคิด “Precision Halalization in The Bioeconomy Era” หรือ “บูรณาการฮาลาลแม่นยำในยุคเศรษฐกิจชีวภาพ” ระดมนักวิชาการทั่วโลก

             เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ “ Thailand Halal Assembly 2518” หรือ THA 2018  จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “ Precision Halalization in The Bioeconomy Era” หรือ “ บูรณาการฮาลาลแม่นยำ ในยุคเศรษฐกิจชีวภาพ”

             โดยปีนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นประธาน โดยมีแขกวีไอพี อาทิเช่น  เลขาธิการสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทศอิสลาม หรือซีมิก (SMICC) เลขาธิการสันนิบาตมุสลิมโลก (Rabitah) คณะทูตานุทูต เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  ผู้แทนจากประเทศกัมพูชา และ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จากทั่วประเทศ

            รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานจัดงาน Thailand Halal Assembly 2018 กล่าวว่า งาน Thailand Halal Assembly 2018 จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 งานนี้นับเป็นงานระดับนานาชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านต่างๆของกิจการฮาลาลในประเทศไทย

            งาน Thailand Halal Assembly 2018 เป็นงานรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฮาลาลซึ่งร่วมจัดระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลและสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฮาลาลนานาชาติหรือ The 11th HASIB-IHSATEC งาน Thailand International Halal Expo 2018 หรือ TIHEX 2018 งานการประชุม International Halal CB Convention 2018 และงานย่อยอื่นๆ

            “ พิเศษสำหรับงาน Thailand Halal Assembly ในปีนี้คือ ค.ศ.2018 นับเป็นวาระครบรอบ 20 ปีของมาตรฐานฮาลาลประเทศไทย เนื่องจากมาตรฐานอาหารฮาลาลฉบับแรกของประเทศไทย ประกาศโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายใต้ชื่อมาตรฐาน มอก.1701-2541

            ต่อมาเมื่องานมาตรฐานอาหารย้ายไปอยู่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช.ได้ร่วมงานกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำมาตรฐานอาหารฮาลาลขึ้นอีกฉบับหนึ่งใน พ.ศ.2550 คือ งาน Thailand Halal Assembly 2018 ทางสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ภายใต้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงใช้เป็นวโรกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปีมาตรฐานฮาลาลประเทศไทยเพื่อแสดงถึงความมั่นคงด้านฮาลาลของประเทศไทย

             งาน Thailand Halal Assembly 2018 ยังใช้งานปีนี้เป็นงานรำลึกถึงการครบรอบปีการจากไปของ ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ในพิธีเปิดงาน Thailand Halal Assembly 2017 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทคแห่งนี้ อีกด้วย

              โดยกิจกรรมภายในงาน THA 2018 ประกอบด้วยงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 11 (Halal Science, Industry and Business International Conference; 11th HASIB 2018) รวมกับงานแสดงสินค้า Thailand International Halal Expo 2018 (TIHEX) ที่รวมผู้ประกอบการฮาลาลทั้งไทยและต่างประเทศ กว่า 350 บูท, การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยมาตรฐานฮาลาลจากหน่วยงานตรวจรับรองฮาลาลทั่วโลก, การประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย,

              นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมธุรกิจภิวัฒน์, การจับคู่เจรจาทางธุรกิจฮาลาล, การจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงานด้านฮาลาลต่อไป