Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   บิ๊กน้อย: ปล่อยคาราวานอาชีวะอาสา2หมื่นคน

“บิ๊กน้อย”ปล่อยคาราวานอาชีวะอาสา2หมื่นคน

ดีเดย์ที่ชายแดนใต้มอบของขวัญปีใหม่คนไทย

                      สำนักข่าวอะลามี่ : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการปล่อยคาราวานอาชีวะ ออกประจำจุดหน่วยบริการประชาชน เผยทั่วประเทศ 255ศูนย์ กว่า 20,000 คนทั่วประเทศ ดีเดย์ที่ชายแดนใต้มอบของขวัญปีใหม่คนไทย


                     เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา  พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาลรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวศึกษาปล่อยคาราวานตั้งศูนย์บนถนนสายหลักสายรองให้บริการประชาชนระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 26 ธันวาคม 61 ถึง 2 มกราคม 62 พร้อมส่งมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยกิจกรรมอาชีวะสร้างความสุขสู่ชายแดนใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีจังหวัดปัตตาน๊

                     ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนกระทรวงศึกษาได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาดำเนินโครงการอาชีวะอาสาพร้อมจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2562 จำนวน 255 ศูนย์ บริการตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนสายรองทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมรถและบริการด้านอื่นๆ อาทิเช่น น้ำดื่มน้ำ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่พัก                    ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ได้จากการศึกษามาบูรณาการกับสถานการณ์จริงเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษา มีจิตอาสารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยจะมีคณะครูนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศ ออกให้บริการ 20,000 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 17

#คปต.ส่วนหน้า