Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   อนุมัติ อาหมัด ลาออกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีผลพรุ่งนี้
" อนุมัติ อาหมัด " แถลงลาออกจากการเป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

                สำนักข่าวอะลามั่ :  " อนุมัติ อาหมัด " อดีตสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง สนช. ได้ออกแถลงการณ์ ประกาศลาออกจากการเป็น " สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ " มีผลทันที พรุ่งนี้ (1 มีนาคม 2562) โดยไม่ได้ระบุว่าจะไปทำหน้าที่อะไรต่อไป  แต่วงในเชื่อว่า น่าจะมีตำแหน่งอะไรบางอย่างรองรับหลังจากการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้              ( 28 กุมภาพันธ์ 2562 )สำนักข่าวอะลามี่ ได้รับจดหมายเปิดผนึกเป้นแถลงการณ์ของ นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. โดยได้ระบุในแถลงการณ์ว่า" ..นับตั้งแต่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตั้งแต่ 25 กันยายน 2557 ถึงวันนี้ กระผมได้ทำหน้าที่ในฐานะ สมาชิก สนช. รวมเป็นเวลา 4 ปี 5 เดือน และ 6 วัน

              โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปีครึ่งที่ผ่านมานั้น ผมได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทยทุกท่าน ร่วมกับสมาชิก สนช. ท่านอื่น ๆ ทำหน้าที่นิติบัญญัติ ในการพิจารณา ร่างรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 509 ฉบับ, พระราชกำหนด จำนวน 15 เรื่อง, แปลญัตติ 98 เรื่อง, ให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา 51 เรื่อง, พิจารณารายงานประจำปีที่เสนอตามกฎหมาย 125 เรื่อง, พิจารณากระทู้ถาม 95 กระทู้ และเรื่องอื่น ๆ กว่า 230 เรื่อง การพิจารณา ร่างเหล่านี้ของ สนช. ใน 4 ปีกว่าที่ผ่านมาถือว่ามีประสิทธิภาพ และ พิจารณาด้วยความรอบคอบ

             นอกจากนี่ในแถลงการณ์ ยังระบุว่า ถึงผลงานที่ผ่านมา  ว่า ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนประชาชนในภาคธุรกิจ และ ภาคเกษตร ในฐานะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินการคลัง, คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และ การแรงงาน, คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์

              โดยมีกฎหมายเด่น ๆ ที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในบทบาท สมาชิกนิติบัญญัติคือผมได้มีโอกาสเป็นตัวแทนพี่น้องชาวสวนยางในการพิจารณา ร่างพรบ. การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งผลักดันให้เป็น พรบ. ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวสวนยางจริง ๆ
ผมได้มีโอกาส เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไทย และ ชาวไทยมุสลิมผลักดันให้ ร่าง พรบ. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีหน้าที่บริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองประโยชน์ของชาวไทยทุกคนอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และ เชื่อถือได้


             " ผมได้มีโอกาสผลักดันให้ ร่าง พรบ. กิจการฮัจย์ ได้รับการปรับปรุงให้ทันต่อยุคสมัย และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ชาวมุสลิมไทย ที่ไปแสวงบุญที่เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย ได้รับการบริการที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และเทียบเคียงประเทศอื่น ๆ   " นายอนุมัติ ระบุ และกล่าวว่า

             นอกจากนั้น การที่ได้มีโอกาศเป็นอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต8) จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผมทีความคุ้นเคย ทำให้สามารถรับฟังความเดือดร้อน และ ข้อเรียกร้อง ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดดังกล่าว สะท้อนความต้องการ เพื่อผลักดันให้มีการพัฒนา แก้ไข และ ส่งเสริมความเป็นอยู่ของชาวบ้านในด้านต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒนา และให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

             กว่า 4 ปีครึ่งที่ผ่านมา สนช. ได้ทำภารกิจมากมายต่อชาติบ้านเมือง  บัดนี้ภารกิจต่าง ๆ ใกล้สิ้นสุดแล้ว อายุการทำงานของสนช.ก็เหลือไม่มากแล้ว บทบาทก็กำลังจะสิ้นสุดลง ผมจึงขอลาออกไปทำหน้าที่อื่น ซึ่งจะยังคงยึดมั่นที่จะทำทุกหน้าที่ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและส่งเสริมการพัฒนาของประชาชน และ ประเทศต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสมาทำหน้าที่ สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ และผมได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ขอบพระคุณครับ

           อย่างไรก็ตาม การลาออกดังกล่าวจะมีผลตั้งแแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ขณะที่ ผู้ใกล้ชิดนายอนุมัติ เปิดเผยว่า ทราบว่าท่านอนุมัติ เตรียมลาออกจาก สนช.หลายวันแล้ว และในที่สุดก็เป็นตามที่นายอนุมัติ เคยกล่าวไว้  ทั้งนี้ยังไม่ทราบว่า หลังจากนี้นายอนุมัติ จะไปทำหน้าที่อะไร แต่เชื่อว่า น่าจะมีตำแหน่งอะไรบางอย่างรองรับหลังจากการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้