Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   IAM แถลงคาดภายในปี68แก้หนี้ได้กว่า3หมื่นล้านบาท

IAM แถลงคาดภายในปี68แก้หนี้ได้กว่า3หมื่นล้านบาท

             สำนักข่าวอะลามี่ : IAM แถลงผลประกอบการ ปี 2561 และทิศทางเป้าหมายการดําเนินงานปี 2562 ตั้งเป้าภายในปี 68 สามารถแก้หนี้ได้ 32,762 ล้านบาท


           บ่ายวันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2562 ) คุณธงรบ ด่านอำไพ ผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จํากัด ( IAM) จัดแถลงผลประกอบการในปี 2561 และ ทิศทาง เป้าหมายการดําเนินการงาน ปี 2562 และแผนระยะยาว 7 ปี (2562 2568) ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9

             สำหรับผลการดำเนินการในปี 61 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จํากัด หรือ ไอแอม สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ประมาณ 2,087 ล้านบาท และ สามารถทํากําไรได้ประมาณ 693 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขหลังหักภาษีแล้ว (ตัวเลขประมาณการก่อนการตรวจสอบ)

             ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่เรียกเก็บหนี้ได้ส่วนใหญ่กว่า 1,000 ล้านบาท มาจากการบังคับคดีขายทอดตลาด ที่เหลือเป็นการประนอมหนี้ในชั้นบังคับคดี และมีลูกหนี้รายย่อยอีกจํานวนหนึ่ง ที่แสดงความจํานงขอปิดบัญชีหลังได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ เนื่องจากบางรายเริ่มมีรายได้มากพอหรือสามารถหาผู้ร่วมทุนใหม่ได้ จึงมีเงินมาซื้อหลักประกันคืน

            สําหรับแผนดําเนินงานปี 2562 และ แผนระยะยาว 7 ปี บริษัทฯตั้งเป้าหมายเรียกหนี้คืนมากขึ้นกว่าปีก่อนไม่น้อยกว่า 15 % สูงสุดไว้ที่ปีละ 5,000 ล้านบาท (โดยประมาณ) ทั้งนี้ในส่วนของกําไรที่เกิดขึ้น จะเก็บสะสมไว้เพื่อเตรียมรอชําระตั๋วสัญญาใช้เงินคืนให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ไอแบงก์ กําหนดชําระปีแรกในปี 2563 วงเงิน 4,500 ล้านบาท

            นายธงรบ กล่าวว่า ในส่วนของเป้าหมายดําเนินงานในช่วง 7 ปีหลังจากนี้ (2562 – 2568) คาดว่าจะเรียกหนี้ที่รับโอนมา 4.9 หมื่นล้านบาท ให้จบภายในปี 2568 และ นําเงินไปทยอยใช้หนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินของไอแบงก์ ซึ่งรายรับรวม 7 ปี หลังจากนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณไม่น้อยกว่า 32,762 ล้านบาท

 ติิดตามรายละเอียด การดำเนินการ /เป้าหมาย และวิสันทัศน์ ในนิตยสาร ดิ อะลามี่ ฉบับ มีนาคม 2562