Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   นายกรัฐมนตรี ยกทีมบริหารลงสามจังหวัด ขับเคลื่อนพัฒนาศก.ชายแดนใต้

นายกรัฐมนตรียกทีมบริหารลงสามจังหวัด

ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้

               สำนักข่าวอะลามี่ :  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยทีมบริหาร ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เปิดศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุรัฐบาลเร่งให้ทุกภาคส่วนเดินหน้าขับเคลื่อนงาน ด้านการพัฒนา หวังเศรษฐกิจดีขึ้นตามลำดับ


              เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

             จากนั้นเวลา 10.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ได้เดินทางต่อมายังศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเตรียมเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานราชการต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ และให้บริการประชาชนในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสร้างพลังและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกันมุ่งหวังให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างแท้จริง

             สำหรับภายในมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 1 หมื่นตารางเมตร มีทั้งหมด 16 ชั้น แบ่งเป็น ส่วนงานบริการประชาชนทั่วไป ส่วนงานบริการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนงานบริการด้านการพัฒนาสังคม ส่วนงานบริการด้านการพัฒนาการศึกษา และส่วนงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง

            พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรี ได้พบปะพี่น้องประชาชนและส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งรับฟังสรุปความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดยะลา โดย นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และรับฟังสรุปการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติต่างๆ โดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

             นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเป็นประธานมอบเงินสนับสนุนค่าตอบแทนการทำงานของผู้นำศาสนาในพื้นที่ 5 จังหวัดให้กับประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจำ 5 จังหวัด และได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้แทนของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 ราย มอบบัตรส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ มอบหนังสือขอบคุณภาคเอกชนในการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

             ประกอบด้วย บริษัท ดีลักซ์ จำกัด บริษัท Supreb Creation Furniture Limited (Hongkong Based Company) บริษัท ม่าน กู่ หวาง ฟู้ด จำกัด บริษัท หนองจิกพัฒนา จำกัด และ บริษัท ฟรอนท์ อินเตอร์ วู๊ด จำกัด ตลอดจนมอบหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (โฉนดที่ดิน) ให้กับผู้นำศาสนาและผู้แทนประชาชนของ จ.ยะลา และ ปัตตานี จำนวน 3 ราย

              ต่อมา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (OSOS)ซึ่งเป็นหน่วยที่เป็นศูนย์กลางการบริหารการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ให้สามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

               อีกทั้งสร้างการรับรู้และสร้างโอกาส การเข้าถึงบริการทางด้านเศรษฐกิจ อำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการดำเนินการในเรื่องขั้นตอนการได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยา

              ต่อมา นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานด้านกิจการเด็กและสตรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมขับเคลื่อนและเติมเต็มการพัฒนา โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรี นักวิชาการ และมีภาครัฐ คือ ศอ.บต. กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นองค์กรกำหนดวางกรอบการทำงานเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

             ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนภายหลังพบปะกับส่วนราชการถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า สิ่งที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งด่วน ขณะนี้ คือความมั่นคงเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา

           
              สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่นั้น มีความพอใจในระดับหนึ่ง ถึงแม้จะยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ในทุกภาคส่วน แต่รัฐบาลก็จำเป็นจะต้องดูแลหลายอย่าง ต้องเร่งรัดปรับแผนศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความอยู่ดีกินดี นำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป

            โดยก่อนที่นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะจะออกเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการทุเรียนคุณภาพ ณ บริเวณตลาดกลางยางพารายะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายกรัฐมนตรีได้พบปะกับพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับอย่างคับคั่งอย่างเป็นกันเอง สร้างความประทับใจเเละเรียกรอยยิ้มจากชาวยะลา ก่อนเดินทางปฏิบัติภารกิจต่อไป