Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   สุทธิพงษ์ นิลสกุล : นักธุรกิจท่องเที่ยวสตูล หนุน สะพานเปอร์ลิส-สตูล

สุทธิพงษ์ นิลสกุล : นักธุรกิจท่องเที่ยวสตูล หนุนสะพานเปอร์ลิส-สตูล 

++ ชี้ " หลีีเป๊ะ  " แลนด์มาร์คสำคัญของสตูล ต้องอำนวยความสะดวกให้มากที่สุด

               สำนักข่าวอะลามี่ : นักธุรกิจท่องเที่ยวสตูล " สุทธิพงษ์ นิลสกุล " ผู้บริหารเครือบ้านปัน เจ้าของธุรกิจบ้านปันเทรเวล และ ผู้ให้บริการเรือสปีดโบ๊ท ในจังหวัดสตูล  ชี้ " หลีเป๊ะ"  เป็นแลนด์มาร์คสำคัญ รัฐจะต้องเอื้อให้นักท่องเที่ยวถึงปลายทางให้ง่ายและสะดวกที่สุด  แนะการท่องเที่ยวสตูล ต้องสร้างจุดขาย ทั้งบก และ ในทะเล  สรา้งเส้นทางขนส่งเชื่อมจากจุดท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวให้ประทับใจ มาแล้วมาอีก มั่นใจโครงการสะพานสตูล เปอร์ลิส เกิด เปิด จังหวัดสตูลเชื่อมมาเลเซีย และ อันดามัน ทันที


             นายสุทธิพงษ์ นิลสกุล
  ผู้บริหารเครือบ้านปัน เจ้าของธุรกิจบ้านปันเทรเวล และผู้ให้บริการเรือสปีดโบ๊ท ในจังหวัดสตูล กล่าวถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลว่า แม้ว่าจะอยู่ในช่วงโลว์ซีซั่น แต่ยังมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสตูลอยู่บ้าง แต่อาจไม่มากเหมือนช่วงไฮซีชั่น

                “ ท่องเที่ยวทางทะเลในจังหวัดสตูล หากมีการปิดอุทยาน ก็จะไม่มีที่ท่องเที่ยวชายหาดตามเกาะแก่ง เพราะส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยาน ไม่เหมือนในจังหวัดกระบี่ หรือพ้นที่อื่นๆในอันดามัน”

                  ทั้งนี้สถานการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลที่ผ่านมา ก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศ และของเพื่อนบ้านอาทิเช่น มาเลเซีย ที่ค่าเงินริงกิตอ่อนตัว จนทำให้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งได้หายไป ขณะที่กากรท่องเที่ยวแบบซิตี้ทัวร์บนฝั่งก็ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด

                “ สิ่งสำคัญที่สุดคือ การท่องเที่ยวบนฝั่งยังขาดแลนด์มาร์คสำคัญไม่สามารถดึงนักท่องเที่ยวให้มาแล้วต้องมาซ้ำอีกได้ ประกอบกับระบบการขนส่งบนฝั่ง ยังไม่มีความเชื่อมโยงที่ดี ระหว่างจุดท่องเที่ยวหนึ่งไปยังจุดท่องเที่ยวหนึ่งอีกด้วย “


                   นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ทางออกการท่องเที่ยว ภาครัฐจะต้องจับมือกับภาคเอกชน ในจังหวัดสตูลในการแสวงหาช่องทางตลาดใหม่ๆ ขณะที่ผู้ประกอบการบนฝั่งเองก็ต้องปรับตัว มองหาตลาดขอตัวเองให้ชัดอีกทั้งต้องร่วมกันสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวในเมืองด้วย สร้างจุดขายใหม่ เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น จึงจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวให้มาพักในเมืองได้

                 “ โดยเฉพาะเส้นทางสตูล-เปอร์ลิส เป็นเส้นทางที่ภาคเอกชนทุกคนต้องการ หากโครงการนี้แล้วเสร็จ มั่นใจว่าจะทำให้คนสองฝั่งทั้งในประเทศไทยและมาเลเซีย จะเดินทางไปมาหาสู่กันมากขึ้น ไม่เพียงแต่เพิ่มตัวเลขนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเศรษฐกิจให้กับคนสตูลได้มหาศาลอย่างแน่นอน”


                  นายสุทธิพงษ์ กล่าวย้ำว่า แม้ว่าหลายคนจะเรียกร้องให้มีสนามบินสตูล แต่เชื่อว่า คนสตูลยังมีความต้องการเส้นทางสตูล-เปอร์ลิส มากกว่า เพราะชาวบ้านสัมผัสได้ ส่วนสนามบิน ถามว่า..มีความต้องการไหม ก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี แต่จะได้เฉพาะกลุ่มมากกว่า แต่การสร้างเส้นทางสตูล-เปอร์ลิส จะทำให้คนทั้งจังหวัดได้ประโยชน์ รวมถึงฝั่งมาเลเซียก็ได้ประโยชน์ด้วย

                 อย่างไรก็ตามในฐานะผู้ประกอบการท่องเที่ยวมองว่า ปัจจุบันเรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่อยู่ในฝั่งรัฐบาล มีรัฐมนตรีเป็นคนพื้นที่ ก็คาดหวังว่าโครงการขนาดใหญ่ และโครงการสำคัญที่เอื้อกับการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นกับจังหวัดสตูล โดยเฉพาะเส้นทางสตูล-เปอร์ลิส หากแล้วเสร็จจะทำให้สตูลเป็นเมืองเปิดทันที

                “ การท่องเที่ยวสตูล จะต้องแยกระหว่างท่องเที่ยวในทะเล หรือ เกาะหลีเป๊ะ กับ การท่องเที่ยวบนบก เกาะหลีเป๊ะ เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เราจะต้องอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงเกาะหลีเป๊ะให้ง่ายและสะดวกปลอดภัยที่สุด ไม่ว่าระบบการตรวจคนเข้าเมือง การขนส่ง และ การบริการด้านต่างๆ “

                 นอกจากนี้คนที่จะมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล จะต้องเป็นคนที่มีความต้องการมาทำงาน ไม่ใช่มาเพื่อเป็นทางผ่านเหมือนในอดีต มาทำงานเพียง1-2 ปี ก็ย้าย โครงการต่างๆยังไม่ได้ดำเนินการ ต้องมานับหนึ่งใหม่ เพราะยุทธศาสตร์จังหวัดมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว

               นายสุทธิพงษ์  ย้ำว่า สิ่งที่อยากจะเสนอผ่านทาง นิตยสาร อะลามี่ อีกเรื่องคือ จังหวัดสตูล เป็นเมืองท่องเที่ยว ดังนั้นเราจะต้องพัฒนาภาคการบริการให้มีมาตรฐาน ทั้งคน ระบบการขนส่ง รวมถึงการพัฒนาตั้งแต่ก้าวแรกที่นักท่องเที่ยวมาเยือนสตูล จนกลับ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกากรท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

               นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน ธุรกิจในเครือบ้านปัน มีเรือสบีดโบ้ด จำนวน 9 ลำ ให้บริการทั้งเหมาลำ เรือเรือโดยสารจากปากบารา ไปยังเกาะหลีเป๊ะ และยังมีเรือคาร์โก้ บริการขนส่งจากฝั่ง(ปากบารา) ไปยังเกาะแก่ง อีกจำนวน 2 ลำ

               สำหรับช่วงหน้าไฮซีซั่นที่จะถึงนี้ เราได้เตรียมโปรแกรมการท่องเที่ยวให้หลากหลาย สามารถให้คำปรึกษาและร่วมวางแผนท่องเที่ยวให้ลูกค้าให้สามารถมาเที่ยวสตูลให้คุ้มกับจำนวนเงิน หรือบัดเจทที่มีอยู่ของนักท่องเที่ยว เพราะบางครั้งนักท่องเที่ยวอาจไม่รู้ ดังนั้นเราจะต้องให้คำแนะนำกับลูกค้าได้ บนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณของผู้ประกอบการที่ดีด้วย

 

...