Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ศอ.บต. เร่งเยียวยาครอบครัว อับดุลเลาะ อีซอมูซอ ทุกด้าน

ศอ.บต. เร่งเยียวยาครอบครัว “ อับดุลเลาะ อีซอมูซอ” ทุกด้าน

++ ดูแลในเรื่องของทุนการศึกษาบุตรทั้ง 2 คน จนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

               สำนักข่าวอะลามี่ :  ศอ.บต. เร่งเยียวยาครอบครัว “ อับดุลเลาะ อีซอมูซอ” ทุกด้าน พร้อมจะดูแลในเรื่องทุนการศึกษาบุตรทั้ง 2 คน ให้สำเร็จการศึกษาจนจบปริญญาตรี พร้อมยืนยันกับครอบครัว จะไม่ทิ้งให้โดดเดี่ยว


             เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกลุ่มงานให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. นายอำเภอ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปกครอง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะพูดคุยและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวของ “ นายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ” ที่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเป็นผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคง และเสียชีวิตด้วยโรคสมองบวมและปอดติดเชื้อ เมื่อวันที่  25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

             “ ผมขอแสดงความเสียใจ และขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งด้วย นับจากนี้เป็นต้นไป สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ศอ.บต.จะดูแลในเรื่องของทุนการศึกษา และส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่น ๆ ของครอบครัว และบุตรทั้ง 2 คนของท่านให้ดีที่สุด จะส่งเสียให้สำเร็จการศึกษาจนจบปริญญาตรี “ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต

             พร้อมกันนี้ ยังได้กล่าวให้กำลังใจครอบครัว “นายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ” “ว่า  การศึกษาจะทำให้เด็กมีวุฒิภาวะและเมื่อเขาสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวได้ จากนี้หากมีสิ่งไหนที่นอกเหนือจากภาระหน้าที่ของภาครัฐที่ท่านต้องการอยากจะให้ช่วยเหลือ ทาง ศอ.บต. ก็พร้อมจะทำให้ดีที่สุด

                “ เราจะไม่ทอดทิ้งให้ครอบครัวของท่านอยู่ในสังคมอย่างโดดเดี่ยวแน่นอน พลเรือตรี สมเกียรติ กล่าวและว่า

               สำหรับในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัว นายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ตามระเบียบวาระคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาง ศอ.บต. ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว เป็นเงินจำนวน 500,000บาท และเงินชดเชยค่าเสียหายตามจำนวนวันที่ถูกควบคุมตัว จำนวน 32,000 บาท ให้แก่ครอบครัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกด้วย

               อย่างไรก็ตามเลขาธิการ ศอ.บต. จะมีการขออนุมัติต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมตามระเบียบขั้นตอนต่อไป