Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโค จ.กระบี่ ติวเข้มหวังเข้าถึงแหลงทุนหมื่นล้านของรัฐ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโค จ.กระบี่

ติวเข้มหวังเข้าถึงแหลงทุนหมื่นล้านของรัฐ


            กระบี่ - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโค จ.กระบี่ จับมือหน่วยงานภาครัฐให้ความรู้การแสวงช่องทางเข้าถึงแหล่งทุน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจเลี้ยงโคยกระดับสู่ฟาร์มมืออาชีพ เจาะตลาดทั้งในต่างประเทศ เผยโครงการของรัฐมูลค่านับหมื่นล้าน แต่เกษตรยังเข้าไม่ถึงแหล่งทุน


            นายชาญยุทธ ดำดี ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโค จ.กระบี่ เปิดเผยว่า ทางกลุ่มฯได้จัดประชุมสมาชิก พร้อมกับได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์ จ.กระบี่ และผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาอ่าวนาง จ.กระบี่ มาให้ข้อมูลและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่สมาชิก ในการประกอบกิจการภาคการเกษตร เนื่องจากพบว่า มีหลายโครงการของภาครัฐที่เอื้อประโยชน์ให้เกษตรกรในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโครงการต่างๆ แต่ที่ผ่านมา เกษตรกร ไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากไม่รู้ช่องทางและวิธีการในการเข้าถึงโครงการ จึงได้เชิญหน่วยงานต่างๆ มาให้ข้อมูลแก่สมาชิก

            นายชาญยุทธ กล่าวอีกว่า สำหรับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโค จ.กระบี่  ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว แต่หลังจากที่เกิดวิกฤตไวรัสโควิด-19 ระบาดในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่มารายได้หลักของสมาชิกหยุดชะงัก บางคนต้องปล่อยให้โรงแรมที่พักรกร้าง ปิดกิจการ เพราะไปต่อไม่ไหว ยอมรับว่าภาคการท่องเที่ยวในตอนนี้บอบช้ำอย่างหนัก จึงหันมาทำการเกษตรควบคู่ไปด้วย และเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนกระบี่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 ภาคการเกษตร ได้รับผลกระทบน้อยมาก

            “ จากข้อมูลทั้งจาก ธ.ก.ส.และ สำนักงานปศุสัตว์ พบว่า แต่ละหน่วยงานมีหลายโครงการที่พร้อมให้เกษตรกรได้เข้าถึงเงินทุน เช่น โครงการสานฝัน-สร้างอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร ซึ่งทางภาครัฐ มีเม็ดเงินอยู่แล้ว แต่เกษตรกรเข้าไม่ถึงทำให้เสียโอกาส ซึ่งการเชิญสมาชิกมาประชุมและเชิญหน่วยงานของรัฐเข้ามาให้ข้อมูลโครงการต่างๆ ที่รัฐพร้อมสนับสนุน เป็นโอกาสและช่องทางหนึ่งที่จะต่อยอดงานของกลุ่มให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง “


นายชาญยุทธ ดำดี ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโค จ.กระบี่ กล่าว.

            นายชาญยุทธ กล่าวว่า จากนี้ไปจะหวังภาคการท่องเที่ยวอย่างเดียวคงจะยาก ดังนั้นจึงต้องทำเกษตรควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโค จ.กระบี่ จะเป็นทางเลือกของภาคตการเกษตร ที่พร้อมจะขับเคลื่อนกับสมาชิก เพื่อต่อยอดากภาคเกษตรสู่การเลี้ยงโค ที่เป็นรูปแบบความเป็นวิชาชีพมากยิ่งขึ้น

            สำหรับสถานการณ์โคในประเทศในขณะนี้แนวโน้มมีความต้องการตลาดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในตลาดท้องถิ่น ตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ ซึ่งการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโค จ.กระบ่ะเป็นการต่อยอดให้ภาคการเกษตรครบวงรมากยิ่งขึ้น

            “ การรับฟังทราบว่า ขณะที่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่า โครงการของรัฐ บางโครงการได้สนับสนุนเงินงบประมาณให้เกษตรกร วงเงินเป็นหมื่นล้านบาท แต่เกษตรกรเข้าถึงงบประมาณเพียงไม่กี่ร้อยล้านบาท เป็นไปได้ว่าเกษตรกรไม่รู้ช่องทางในการเข้าถึง หรือขาดคุณสมบัติ จึงทำให้เสียโอกาส ทางที่ดีเกษตรกรต้องรวมกลุ่มกัน ในการยื่นเสนอขอโครงการ ซึ่งได้รับการพิจารณาสูงมาก” นายชาญยุทธ ดำดี ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโค จ.กระบี่ กล่าว.