Islamic Economic
Home   /   Islamic Economic  /   ผู้บริหารไอแบงก์พบจุฬาราชมนตรี แจงสถานะแบงก์

ผู้บริหารไอแบงก์พบจุฬาราชมนตรี แจงสถานะแบงก์

             สำนักข่าวอะลามี่ : ผู้บริหารไอแบงก์ พบจุฬาราชมนตรี ชี้แจงสถานการณ์ของการดำเนินการของธนาคารอิสลามล่าสุด คนร.ได้พิจารณาเห็นชอบให้ไอแบงก์พ้นจากแผนฟื้นฟูแล้ว หลังในปี61 มีกำไรที่สูงกว่าแผนงาน


              เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 นายนิพนธ์ ฮะกีมี กรรมการและรักษาการประธานกรรมการธนาคาร พร้อมด้วยนายวุฒิชัย  สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคาร นายชัยชาญ พลานนท์ กรรมการธนาคาร และนายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการธนาคาร และคณะผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  (ไอแบงก์) เดินทางเข้าเยี่ยมคาราวะ ท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี  โดยมีอาจารย์อรุณ  บุญชม รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ  รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี  ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักจุฬาราชมนตรี เขตหนองจอก

            ในโอกาสนี้ นายนิพนธ์ ได้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของธนาคารว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่ผ่านมา ได้พิจารณาเห็นชอบให้ไอแบงก์พ้นจากแผนฟื้นฟู เนื่องจากปัจจุบันฐานะทางการเงินของไอแบงก์ มีความแข็งแกร่งแล้วจากการเพิ่มทุน และในปี 2561 ผลประกอบการของไอแบงก์มีกำไรที่สูงกว่าแผนงาน

            พร้อมกันนี้ ท่านจุฬาราชมนตรี ได้กล่าวถึงการผลักดันให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นช่องทางส่งเสริมให้กิจการฮัจย์ไทย และ อำนวยพรต่อพระผู้เป็นเจ้าให้กับธนาคาร ตลอดจนคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ 

             “ขอพรให้ธนาคารมีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง พัฒนาอย่างยั่งยืน ขอให้พนักงานทุกท่านมีความมุ่งมั่นในการทำความดี เข้มแข็งด้วยการรักษาความถูกต้องและหลักชะรีอะฮ์ เพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างความมั่นคงทั้งพี่น้องมุสลิมและต่างศาสนิกในอนาคต ”ท่านจุฬาราชมนตรี กล่าวปรารภ