Travel
Home   /   Travel  /   ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน ปลุกกระแสท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรอง

“ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน"

ปลุกกระแสท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรอง

               สำนักข่าวอะลามี่ : สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงาน "ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน" ดึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนโชว์ศักยภาพ ปลุกกระแสท่องเที่ยวสู่ชุมชน ด้าน”วีระศักดิ์ โควสุรัตน์” ชี้ฮาลาลท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ


            นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงาน “ ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน” ระหว่างวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2560   ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นความร่วมมือกันของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว หรือ ATTA ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อให้ทัดเทียมนานาประเทศ

               โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และภาคเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังนำชุมชนที่มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว จากทั่วประเทศ 30 ชุมชนมาร่วมงานด้วย อาทิ ชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก กระบี่ ชุมชนแหลมมะขาม จังหวัดตราด

             นายอิทธิฤทธิ์ กล่าวอีกว่า การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากการขายแพ็คเกจท่องเที่ยวสำหรับประชาชนแล้ว ยังมีกิจกรรม B2B (Business To Business) เป็นการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างกัน เพื่อผู้ขาย (Seller) สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ได้พบปะผู้ซื้อ (Buyer) ที่เป็นผู้ประกอบการ เพื่อเจรจาตกลงทางธุรกิจในงานเที่ยวทั่วไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน โดยไม่ต้องเดินทางไปท้องถิ่นต่าง ๆ

             โดยคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสการพบปะของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครและชุมชนต่าง ๆทั่วประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการขยายพื้นที่ด้านการตลาดให้เข้าสู่ชุมชนอีกทั้งสร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชนตามเป้าหมายของรัฐบาลจนนำสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสร้างความคึกคักในการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมากในช่วงปลายปี

             ด้าน นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ในโอกาสมาเป็นประธานเปิดงาน ถึงการส่งเสริมกากรท่องเที่ยวว่า ต่อไปนี้จะต้องพัฒนาเมืองรอง ให้รองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการเมืองรองจะต้องปรับตัวเองว่ามีความพร้อมในการรอรับอย่างไร เมื่อเรารู้ว่ามีความสามารถในการรองรับแค่ไหน จากนั้นก็จะส่งแผนการตลาดให้ต่างประเทศได้รับรู้ถึงการมาเที่ยว

            “ การส่งนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปเมืองรอง เป็นการกระจายนักท่องเที่ยว และจะทำให้นักท่องเที่ยวไม่กระจุก แต่ต้องไม่โยนปัญหาเมืองใหญ่ไปให้เมืองรอง  “

               ส่วนนโยบายท่องเที่ยวฮาลาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เป็นเรื่องที่จะต้องสนับสนุน  เพราะฮาลาล ไม่ใช่เป็นการดึงดูดเฉพาะนักท่องเที่ยวมุสลิมเท่านั้น  แต่เป็นสัญลักษณ์ของความสะอาด สุขอนามัย ปลอดภัย เป็นเครื่องหมายของความยั่งยืน ดังนั้น ฮาลาล เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปถึงจุดที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้

ตีพิพม์ครั้งแรก : นิตยสาร ดิ อะลา่มี่ ฉบับธันวาคม 2560