Media Vdo
Home   /   Media Vdo  /   ชมรมมัสยิดสัมพันธ์ตำบลวิชิต ภูเก็ต


              เทศบาลตำบลวิชิต นำโดย คุณชัยรัตย์ คุมบ้าน เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมด้วยสจ.นวลจันทร์ คุ้มบ้าน สามารถ นายสันต์ คุ้มบ้าน นำสมาชิกชมรมมัสยิดสัมพันธ์ตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคกลาง