The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ผู้นำองค์กรต้องแสดงบทบาท

ผู้นำองค์กรต้องแสดงบทบาท

โดย จันทร์เสี้ยว

                ทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติ เราก็เริ่มคิดถึงวิธีการป้องกันและการเอาชนะธรรมชาติ 

 

                บุรุษเอกของโลกท่านหนึ่งที่ชื่อ มูฮัมหมัด (ซล.) กล่าวไว้เมื่อกว่า 1400 ปีที่ผ่านมาว่า... จะมียุคหนึ่งที่มีน้ำมาก แต่หาใช้ประโยชน์ไม่ได้.....ยุคนั้นที่ว่า ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นยุคที่เรากำลังเผชิญอยู่หรือไม่

                แม้จะใช่หรือไม่ใช่ แต่ในฐานะเป็นมนุษย์ มีหน้าที่ต้องป้องกัน และต้องเตรียมพร้อมเผชิญเหตุตลอดเวลา  หลายคนอาจบอกว่า สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นต่อให้มนุษย์ต่อต้านแต่ไม่สามารถเอาชนะได้ ...ก็ไม่ผิดครับ

                แต่ในฐานะที่มนุษย์อยู่บนโลกนี้ ก็มีหน้าที่ควบคู่กันไปคือความรับผิดชอบ และมีหน้าที่ดำเนินการในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายในโลกใบนี้

                อุทกภัยที่เกิดขึ้น แม้จะไม่สามารถป้องกันได้ แต่อย่าน้อยที่สุด การเตรียมเผชิญเหตุทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุและหลังจากเกิดเหตุ ก็เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญทีเดียว

                ทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติ จะเห็นว่า หลายหน่วยงานต่างระดมสรรพกำลัง  ทั้งกาย ใจ และทรัพย์สินเข้าช่วย แม้จะเบาเทาเบาบางได้ในระดับหนึ่ง แต่บางอย่างไม่สามารถตอบโจทย์ได้ อาทิเช่น บางหมู่บ้านเป็นชาวมุสลิม อาหารที่ถูกส่งไป มีอาหารไม่ฮาลาล ซึ่งก็ไม่สามารถรับประทานได้

                อย่าไปโทษว่า เขาแจกของไม่รู้เรื่อง แต่ต้องมองกลับว่า เรามีข้อมูลเสนอไปยังผู้มีส่วนรับผิดชอบได้มากน้อยแค่ไหน

                ปัจจุบัน เรามีองค์หลักที่ชื่อว่า "คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย" ซึ่งมีเครือข่ายที่เป็นคณะกรรมการจังหวัด 37 จังหวัด มีมัสยิดกว่า 3,000 มัสยิด ที่อยู่กระจัดกระจายทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งแต่ละมัสยิด็มีการจัดทำทะเบียนสัปบุรุษ ว่ามีจำนวนมากน้อยแค่ไหน

                แต่สถานการณ์อุทกภัยหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน ยังไม่เคยเห็นบทบาทขององค์กรทำงานอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

                หากเรามีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรนำของมุสลิมในประเทศไทย ควรจะเปิดศูนย์ปฎิบัติการฯ ทันที ที่เกิดสถานการณ์

                 ขณะเดียวกันก็ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ประสานกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด รายงานสถานการณ์ ความเดือดร้อน และความต้องการช่วยเหลือ มายังสำนักงานคณะกรรมการกลางฯ เพื่อจะเป็นผู้ประสานงานหลักในการช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                แต่ปรากการณ์ที่เกิดขึ้น ดูเหมือนว่า ต่างคนต่างทำ ทำให้ไม่มูลที่ชัดเจนว่า มีมุสลิมจำนวนมากน้อยแค่ไหน ที่ได้รับผลกระทบและมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนที่กำลังรอการช่วยเหลือ

                บทเรียนในหลายกรณีน่าจะสะท้อนให้เห็นว่า มีความล้มเหลวในการบริหารแค่ไหน

                 เมือ่ไหร่คนที่มีหน้าที่ จะมีสำนึกในการนำพาองค์กร ให้เป็นที่พึ่งของสังคมได้อย่างแท้จริงเสียทีครับ