Food & Healhty
Home   /  Food & Healhty

สำรวจธุรกิจสนามกอล์ฟภูเก็ต แม้ว่าจะมีการขยายตัวของนักกอล์ฟเพิ่มขึ้น แต่การลงทุนสนามกอล์ฟใหม่ในภูเก็ตค่อนข้างยาก ปัจจัยจากราคาที่ดินสูง อีกทั้งที่ดินผืนใหญ่ไม่มี