Education
Home   /  Education

โกมล ดุมลักษณ์  ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ต่ออีก สมัย

ศอ.บต. นำคณะผู้บริหาร เยือนกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย  หารือความร่วมมือมิติด้านการศึกษา ศาสนา ภาษามลายู และเศรษฐกิจ เพื่อกระชับความสัมพันธ์-ยกระดับการพัฒนาชายแดนภาคใต้ 

เลขา สมช.รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากชาวไทยพุทธยะลา สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพกลับคืน สู่ชายแดนภาคใต้

ศอ.บต. ร่วมสร้างโอกาสและสิ่งท้าทายเสริมสร้างการเยียวยาสู่สันติภาพและความเป็น ธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

สจว.นำเยาวชนจังหวัดชายแดนพัฒนาศักยภาพ “คนรุ่นใหม่หัวใจรักแผ่นดิน” ทำกิจกรรมร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างในเชื้อชาติ ศาสนาและเผ่าพันธุ์

เทศบาลตำบลควนโดน คว้ารางวัลชุมชนลดโลกร้อนด้วยมือเรา จากโตโยต้า พร้อมบินดูงานประเทศญี่ปุ่น

สภาที่ปรึกษาฯ เตรียมจัดเวทีให้ทุกกลุ่มการเมืองเสนอแนวคิด เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กงสุลสัญจรเพื่อดูแลทุกข์สุขคนไทยใน เมืองชาร์ม เอลเชค (Sharm el Sheikh)  ประเทศอิยิปต์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนไทยเดินทางมาทำงานจำนวนมาก
 

คณะอะมีรุ้ลฮัจย์ไทยร่วมเสวนาฮัจย์ระดับชาติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ร่วมสมัยระหว่างผู้แทนฮัจย์จากต่างประเทศ

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงานสัมมนาการพัฒนาศักยภาพนักสื่อมวลชน เพื่อชุมชนในภูมิภาคอาเซียน

สถานฑูตไทยส่งวเจ้าหน้าที่พบปะและแนะแนวการศึกษา สรา้งสัมพันธือันดี กับคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนไทยไคโรชุดใหม่  

ศอ.บต.จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษามลายูกลาง เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสามารถใช้ภาษากลายูกลางในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สถาบันจัดการสำรวจความคิดเห็นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำการสำรวจ และจัดอันดับให้ประเทศนิวซีแลนด์ ครองอันดับหนึ่งด้านการศึกษา

ศอ.บต.เยียวยานักศึกษาไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในประเทศซีเรีย โดยสนับสนุนค่าเดินทางและทุนศึกษาต่อในประเทศจอร์แดน 

สื่อวิทยุ ภาษามลายู ได้รับความสนใจจากประชาชนในการร่วมค้นหาทางออก เพื่อการยอมรับและให้เกียรติต่อการใช้ “ภาษา”

เทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งสมัชชาประชาชน เพื่อสร้าง หาดใหญ่ให้เป็นมหานครแห่งความสุข

คณะครุศาสตร์ฉลองครบรอบ 80 ปีเตรียมจัดประชุม มรย. วิชาการ นานาชาติ อิสลามศึกษาครั้งที่ 1 จาก 5 ประเทศ

ศอ.บต.ส่ง 23 เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับทุนฝึกอาชีพจากสถาบันเกียตมารา (GIATMARA) ประเทศมาเลเซีย เพื่อปั้นเป็นให้ผู้ประกอบการด้วยตัวเอง

ม.อ.ปัตตานี จัดสัมมนาจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติเ รื่อง อิสลามศึกษาในโลกที่เปลี่ยนแปลง : โอกาสและสิ่งท้าทาย

มอ.จับมือ ม.ยะลา จัดงานวิชาการ  Islamic Studies in Changing World : Challenges and Opportunities (IISC)

งาน“สานสามัคคี 100 ปี ดารุ้ลอาบิดีน”จัดงานการกุศลซ่อมแซมมัสยิด100ปี(ตรอกจันทร์) เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

ศอบต.เปิดพิธีงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อ.มายอ จ.ปัตตานี หวัง       วางรากฐานการงาน และวิชาชีพกับชุมชน

โรงเรียนธรรมโรจน์ฯและมัสยิดนูรุนยากีน ไอเดียแจ๋ว!  จัดงานการกุศลเพื่อการศึกษา “มลายูปทุมธานี ไม่มีวันตาย” เชิญฑูตมาเลย์ ร่วม

นิวซีแลนด์นำทัพสถาบันการศึกษา ในงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ(OCSC International Education Expo 2012) พร้อมมอบทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก แก่นักศึกษาไทยกว่า 50 ทุน

โครงการคลีนนิ่งเดย์“ รวมใจทำความสะอาดมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร คณะนิติศาสตร์อิสลาม” เพื่อทดแทนคุณ กว่ากึ่งศตวรรษที่นักศึกษามุสลิมไทย เดินทางมาศึกษาศาสนา ในรั้ว มหาวิทยาลัยแห่งนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอวยพรในพิธีส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งเป็นไฟน์สุดท้ายจากสนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา           

“อารีย์ วงค์อารยะ”ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ประธานเปิดป้ายมัสยิดอัน-นูรปากีสตาน ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา ซึ่งเป็นมัสยิดมุสลิมสายปาทาน หวังเชื่อมสัมพันธ์คนในพื้นที่มากขึ้น

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดฉลอง15 ปี ระดมคนสื่อ ในงาน “จริยธรรมสื่อยุคหลอมรวม”   วันที่ 24-25 กันยายน 2555 ณ ศูนย์การเซ็นทรัลเวิลด์ 

ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯฯประจำปี 2555 วันที่ 9-10 สิงหาคม 2555 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

เยอรมนีจับมือ 5 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และจีน พัฒนาองค์ความรู้ครูอาชีวศึกษา เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)