Business
Home   /  Business

เสน่ห์วัฒนธรรม-เสน่ห์ท่องเที่ยว บนภารกิจ และ มิติใหม่ของวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่“เกสร กำเหนิดเพ็ชร”


Krabi Front Bay Resort โรงแรมหรูสไตล์มอร็อคโค

โรงแรมภูพิมาน อ่าวนาง หนึ่งในโรงแรมบริหารแบบฮาลาล เตรียมขยายกิจการรองรับนักท่องเที่ยวรับการเปิดตลาดAEC

ฮิดายะห์ฯ อ่าวนาง กระบี่ พร้อมเปิดให้บริการ รูปแบบบริหารคอนโดเทล 


“ รุสลันเซ็นเตอร์ ” ผู้นำธุรกิจฮัจย์ 
สู่ธุรกิจแฟชั่นมุสลิม เล็งขยายทัวร์ฮาลาลรับตลาด AEC


" ฟาร์มสุข" แบรนด์สินค้าคุณภาพจาก Health Foods ที่คำนึงถึงสุขภาพอันสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่สมดุลเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัย