Food & Healhty
Home   /   Food & Healhty  /    อะมานะฮ์ ลงนามหนุนจัดตั้งแท็กซี่เลดี้-แท็กซี่ฮาลาล

 อะมานะฮ์ ลงนามหนุนจัดตั้งแท็กซี่เลดี้-แท็กซี่ฮาลาล


              สำนักข่าวอะลามี่ : เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ‪ จำกัด (มหาชน)  โดยคุณธงรบ   ด่านอำไพ กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ คุณเกียรติศักดิ์   กีรติยากรสกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค พี เอ็น มอเตอร์ คาร์ จำกัด  เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ ใน“โครงการแท็กซี่ วีไอพี , แท็กซี่ เลดี้ และแท็กซี่ ฮาลาล”

               โดยบมจ. อะมานะฮ์ฯ  จะให้การสนับสนุนทางด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าของบจ.เคพีเอ็นฯ  ซึ่งสนใจจะประกอบอาชีพเป็นผู้ขับ หรือประกอบกิจการรถแท็กซี่ให้เช่า อีกทั้งเป็นโครงการฯที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางแก่สุภาพสตรี และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและสังคมอีกทางหนึ่งด้วย