Food & Healhty
Home   /   Food & Healhty  /   เชฟรอนเริ่มผลิตก๊าซครั้งแรกจากแหล่งปลาทอง

เชฟรอนเริ่มผลิตก๊าซครั้งแรกจากแหล่งก๊าซธรรมชาติปลาทอง

            สำนักข่าวอะลามี่ : บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เผยถึงความสำเร็จในการเริ่มผลิตก๊าซเป็นครั้งแรกจากแหล่งก๊าซธรรมชาติปลาทอง ระยะที่ 2 ในอ่าวไทย

            โครงการผลิตก๊าซธรรมชาติปลาทอง ระยะที่ 2 ซึ่งมีมูลค่า 3,100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 93,000 ล้านบาทนี้  ได้เริ่มทำการผลิตก๊าซแล้วและจะเพิ่มปริมาณการผลิตสูงขึ้นเป็น 330 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  ซึ่งก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จะช่วยตอบสนองต่อความต้องการพลังงานของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยจะทำให้กำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติของประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10  และสามารถเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติของเชฟรอนในอ่าวไทยได้มากกว่าร้อยละ 20   นอกจากนี้ คาดว่าโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติปลาทอง ระยะที่ 2 นี้จะสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวได้ถึง 18,000 บาร์เรลต่อวัน

          นายจอร์จ เคิร์กแลนด์ รองประธานบริษัท เชฟรอนคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ภูมิภาคเอเชียกำลังกลายเป็นศูนย์กลางของโลกที่มีการเติบโตด้านความต้องการพลังงานสูง แหล่งก๊าซธรรมชาติปลาทอง ระยะที่ 2 เป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการของเชฟรอนในภูมิภาคนี้ ที่จะทำให้เชฟรอนเป็นผู้จัดหาพลังงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในภูมิภาคอย่างปลอดภัย น่าเชื่อถือ และในราคาที่เหมาะสม”

           นางเมโลดี ไมเออร์ ประธานบริษัท เชฟรอนเอเชียแปซิฟิกสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “เชฟรอนยังคงมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาแหล่งพลังงานให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่เราเริ่มทำการผลิตจากแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งแรกในอ่าวไทยเมื่อ 30 ปีก่อน จนถึงวันนี้ที่เราประสบความสำเร็จในการเริ่มการผลิตจากแหล่งก๊าซธรรมชาติปลาทอง ระยะที่ 2 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เชฟรอนได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทุกภาคส่วนในประเทศไทยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน สร้างรากฐานด้านความมั่นคงทางพลังงาน และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว”

           บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการร้อยละ 69.9 และเป็นผู้ดำเนินงาน โดยมีบริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 27.4 และ 2.7 ตามลำดับ  โครงการผลิตก๊าซธรรมชาติปลาทองระยะที่ 2 นี้อยู่ห่างจากชายฝั่งภาคใต้ 200 กิโลเมตร และถือเป็นโครงการที่มีแท่นโครงสร้างนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยประกอบไปด้วย แท่นกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งก๊าซ แท่นหลุมผลิตในระยะแรก 4 แท่น และแท่นที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงาน 200 คน โดยทั้งหมดนี้จะเชื่อมต่อกับแท่นโครงสร้างของพื้นที่ผลิตปลาทองที่มีอยู่เดิม