Food & Healhty
Home   /   Food & Healhty  /   ทรู รับรางวัลสุดยอดผู้นำธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมระดับเอเชีย แปซิฟิค

ทรู รับรางวัลสุดยอดผู้นำธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมระดับเอเชีย แปซิฟิค


            สำนักข่าวอะลามี่ :  CEO ทรู รับรางวัลสุดยอดผู้นำธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมระดับเอเชีย แปซิฟิค “2015 Frost & Sullivan Asia Pacific Telecom CEO of the Year” ในงานประกาศผล “The Asia Pacific ICT Awards” ณ สิงคโปร์

            มิสเตอร์ มาโนจ เมนอน  กรรมการผู้จัดการ  มอบรางวัลอันทรงเกียรติ 2015 Frost & Sullivan Asia Pacific Telecom CEO of the Year ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลสูงสุด (Best of the Best) ในงานประกาศผล “The Asia Pacific ICT Awards” ให้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้นำตัวอย่างที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและพัฒนาธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค

            ซึ่งคัดเลือกและตัดสินโดยผู้บริหารระดับสูงในแวดวงสื่อสารโทรคมนาคมในเอเชีย แปซิฟิค และเหล่านักวิเคราะห์จาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน โดยรางวัลนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ สร้างผลงานที่โดดเด่น และสามารถบริหารจัดการธุรกิจไอซีทีได้อย่างประสบความสำเร็จ จนเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล ในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรม The Westin ประเทศสิงคโปร์  เมื่อเร็วๆ นี้