Food & Healhty
Home   /   Food & Healhty  /   เนื้อสัตว์ทางเลือก

เนื้อสัตว์ทางเลือกนับเป็นรูปแบบหนึ่งของการผลิตอาหารแห่งอนาคต

            เนื้อสัตว์ทางเลือกนับเป็นรูปแบบหนึ่งของการผลิตอาหารแห่งอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ผู้บริโภคให้ความตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารที่ต้องดีในแง่ของคุณค่าทางโภชนาการและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


             วันนี้แอดมินได้หยิบยก บทความจาก วารสารฮาลาลอินไซต์ ฉบับที่ 43 คอลัมน์ Halal Highlight เรื่อง ทำความรู้จักเนื้อทางเลือก เขียนโดย เกษิณี เกตุเลขา นักวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลองมาอ่านกันดูว่า เนื้อทางเลือกถูกพัฒนาอย่างไร มีประโยชน์ และดีต่อสุขภาพ เป็นเนื้อทางเลือกของคนในยุคอนาคตจริงหรือไม ลองมาอ่านกัน

              สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://online.pubhtml5.com/hszs/illn/               

             หรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆได้ที่เพจ ฮาลาลอินไซต์ https://www.facebook.com/HALAL-Insight-ฮาลาล-อินไซต์-101902687861237

             ที่มา/ วารสาร HALAL INSIGHT issue 43 (pubhtml5.com)