Food & Healhty
Home   /   Food & Healhty  /   "ไอแบงก์"นำถุงยังชีพฮาลาลมอบชาวบางบัวทอง

“ไอแบงก์ ลงเรือยนต์มอบถุงยังชีพฮาลาลพื้นที่บางบัวทอง”

               สำนักข่าวอะลามี่ : ผู้บริหาร" ไอแบงก์" ลงเรือยนต์นำถุงยังชีพฮาลาล มอบสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี รวม 8 ชุมชน 1,300 ครัวเรือน

                นางสาวฌาหณวีร์   พิชัยชาญณรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ลงเรือยนต์นำถุงยังชีพฮาลาล มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี รวม 8 ชุมชน 1,300 ครัวเรือน ในพื้นที่ชุมชนมัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์  ชุมชนมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม(สุเหร่าเขียว) ชุมชนมัสยิดอับดุลลานุสรณ์ ชุมชนมัสยิดดารุสสลาม (โรงสวด) ชุมชนมัสยิดมูฮัยยิดดีน ชุมชนมัสยิดดารุ้ลฮิดายะห์ (แสงประทีป) ชุมชนมัสยิดยาลาลุดดีน (สุเหร่าใหม่) และชุมชนมัสยิดอุลยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังต้องการความช่วยเหลือ