Food & Healhty
Home   /   Food & Healhty  /   "ลีสซิ่งกสิกรไทย" ขยับตัวครั้งใหญ่

"ลีสซิ่งกสิกรไทย" ขยับตัวครั้งใหญ่

           (อิสระ วงศ์รุ่ง")

            สำนักข่าวอะลามี่ :  ลีสซิ่งกสิกร ไทย ขยับตัวครั้งใหญ่ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ดัน "อิสระ วงศ์รุ่ง" จากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ขึ้น ประธานกรรมการบริหาร พร้อมขยับ "อัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์" จากรองกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการผู้จัดการ คาดว่าหลังปีใหม่ ทั้งสองท่าน คงเปิดตัวให้ผู้สื่อข่าวทุกแขนงสัมภาษณ์ถึงวิสัยทัศน์ และ ทิศทางของ KL ในปีมังกรคะนองน้ำ ที่จะถึงนี้

                     (อัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์)