Food & Healhty
Home   /   Food & Healhty  /   การบินไทยสมายล์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง

การบินไทยสมายล์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง 
    
           สำนักข่าวอะลามี่ : หน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ขยายเวลารับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง เพื่อปฏิบัติงานบนเที่ยวบินของการบินไทยสมายล์ จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2555

                 นายวรเนติ หล้าพระบาง กรรมการผู้จัดการ หน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ บริษัท   การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดปัญหาต่อ    ผู้สมัครในเรื่องการเดินทางและการจัดเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ สำหรับการสมัคร หน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์จึงขยายเวลาเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง ไปจนถึงวันที่ 13 มกราคม 2555 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต  

        ทั้งนี้ สามารถสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัคร และการชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ที่บริษัท วิงสแปนเซอร์วิสเซส จำกัด ชั้น 2 อาคาร 6 สำนักงานใหญ่  การบินไทย เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02-545-1267 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wingspantg.com หรือที่ facebook ของไทยสมายล์