Food & Healhty
Home   /   Food & Healhty  /   4สถาบันการเงินร่วม"โครงการยิ้มสู้ กู้ภัยน้ำท่วม"

 

            สำนักข่าวอะลามี่ : ธอส. ลงนามบันทึกข้อตกลง "โครงการยิ้มสู้ กู้ภัยน้ำท่วม" ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประสบภัย

               นายสมศักดิ์ อัศวโภคี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานกิจการสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ลงนามบันทึกข้อตกลง "โครงการยิ้มสู้ กู้ภัยน้ำท่วม" ร่วมกับ ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประสบภัย และผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยเปิดโอกาสให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น สามารถกู้ยืมเงินได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำเงินไปซ่อมแซมบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม รวมทั้งใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ

                 โดยมีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 4 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร