Food & Healhty
Home   /   Food & Healhty  /   ธอส. มอบเงินให้แก่สมาคมเทควันโดทีมชาติไทย

ธอส. มอบเงินสนับสนุนการพัฒนากีฬาเทควันโด ทีมชาติไทย            

               สำนักข่าวอะลามี่ : นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนการพัฒนากีฬาเทควันโด ทีมชาติไทย งวดที่ 4 ประจำปี 2554  ให้แก่สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ตามโครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา ทั้งในระดับพื้นฐานไปจนถึงความเป็นเลิศและอาชีพ เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย โดยมี นายพิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่