Food & Healhty
Home   /   Food & Healhty  /   ไอแบงก์ให้ความรู้เรื่องสินเชื่อจุลภาค

ไอแบงก์ให้ความรู้เรื่องสินเชื่อจุลภาค  

             สำนักข่าวอะลามี่: นายก่อเกียรติ วงศ์อารี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการ “การให้บริการโครงการสินเชื่อจุลภาค ในเขต กทม.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการโครงการสินเชื่อจุลภาคของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Microfinance) แก่ผู้ประสานงานธนาคาร ในเขต กทม. จำนวน 104 ท่าน เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ (รามคำแหง 83/3) เมื่อเร็วๆนี้