Food & Healhty
Home   /   Food & Healhty  /    "โค้ก..หาดทิพย์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนครศรีธรรมราช

 "โค้ก..หาดทิพย์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนครศรีธรรมราช

            สำนักข่าวอะลามี่ : "โค้ก..หาดทิพย์ เคียงข้าง ชาวใต้"  ผนึกพลังบวกอีกครั้งกับการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ นำความสดใสและรอยยิ้มของพี่น้อง จ.นครศรีธรรมราช กลับมาให้สดใสอีกครั้ง

            เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ผู้บรอหารและเจ้าหน้าที่บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)ได้นำสิ่งของและเครื่องยังชีพไปแจกให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทดภัยและได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และ ดินถล่ม ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึงขณะนี้ชาวบ้านในหลายพื้นที่ยังคงได้รับความเสียหาย

              ในโอกาสนี้ "โค้กหาดทิพย์"ซึ่งเป็น 1 ในบริษัทที่เติบโตและอยู่เคีียงบ่าเคียงไหล่พี่น้องชาวใต้มากว่า 40 ปี ซึ่งสอดคล้องกับแผนนโยบาย "Coca-Cola LIVE POSITIVELY"  ร่วมทำสิ่งดีๆ เพื่อเรา ... เพื่อโลก จึงได้เข้าให้การช่วยเหลือดังกล่าว