Food & Healhty
Home   /   Food & Healhty  /   ไอแบงก์พักหนี้เกษตรรายย่อย

ไอแบงก์พักหนี้เกษตรรายย่อย 

       สำนักข่าวอะลามี่ : นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติมอบสิทธิ์การพักหนี้แก่ วิสัชนา แสงซอน ผู้ประกอบอาชีพรับจ้างซักอบรีด  ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่ได้รับการอนุมัติการขอพักหนี้จำนวน  318,408.53  บาท  ภายใต้ ”โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท”  

          โดยได้รับเกียรติจาก นาย วิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  และ นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม  ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเข้าร่วมงาน  โดยมี ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ไอแบงก์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่