Food & Healhty
Home   /   Food & Healhty  /   Kbank รุกตลาดเปิดบริการธุรกิจหลักทรัพย์-ลิสซิ่งภูเก็ต

เครือกสิกรไทย รุกตลาดเปิดบริการธุรกิจหลักทรัพย์-ลิสซิ่งภูเก็ต 

           สำนักข่าวอะลามี่ : เครือกสิกรไทย  เปิดศูนย์บริการธุรกิจหลักทรัพย์กสิกรไทยและลีสซิ่งกสิกรไทย สาขาที่ 3 ภูเก็ต รุกตลาดสินเชื่อหัวเมืองหลัก หวังเพิ่มความสะดวกสบายทำให้การลงทุนเป็นเรื่องเข้าถึงได้ง่ายและใกล้ตัวมากขึ้น ชี้ตลาดลิสซิ่งขยายตัวมากขึ้น

            เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 18 มกราคม 2555 ที่อาคารศูนย์บริการธุรกิจ สาขาถนนเทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เครือธนาคารกสิกรไทย บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดย นายเผดิมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการสายงานจัดการเงินทุนบุคคลฯ  และ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด โดย นายอัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์ กรรมการผู้จัดการฯ ได้ร่วมผนึกกำลังเครือธนาคารกสิกรไทย เปิดศูนย์บริการธุรกิจหลักทรัพย์กสิกรไทยและลีสซิ่งกสิกรไทย สาขาถนนเทพกระษัตรี อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าร่วมเป็นเกียรติจำนวนมาก

            นายเผดิมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการสายงานจัดการเงินทุนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการขยายช่องทางการลงทุนผ่านสาขาธนาคารกสิกรไทยที่มีโอกาสและศักยภาพการทำตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านการลงทุนในตลาดทุนที่ครบวงจรให้แก่ลูกคาเครือธนาคารฯที่มีจำนวนมากกว่า 9 ล้านราย ด้วยการเปิดให้บริการแบบ Full Branch หรือเรียกว่า ศูนย์บริการธุรกิจ สำหรับจังหวัดหัวเมืองใหญ่ และรูปแบบ Mini Branch หรือที่หลักทรัพย์กสิกรไทยเรียกว่า K Investment Corner (KIC) สำหรับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สอดรับกับแนวคิด KS.. more REACH เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายทำให้การลงทุนเป็นเรื่องเข้าถึงได้ง่ายและใกล้ตัว

            “การเลือกเปิดสาขาที่ภูเก็ต ซึ่งเป็นสาขาที่ 3 ในต่างจังหวัด หลังจากที่ได้เปิดให้บริการเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา โดยเปิดสาขาแรกที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อปี 2553 รองรับลูกค้าภาคเหนือ และ สาขาที่ 2  พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อปี 2554 รองรับลูกค้าภาคตะวันออก และในอนาคตก็จะเปิดให้บริการพื้นที่อีสานที่ จ.ขอนแก่น เนื่องจากมองว่า ภูเก็ตเป็นเมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง รวมถึงเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียนในอีก 3-4 ข้างหน้า และเพิ่มความแข่งแกร่งในการบริการให้กับลูกค้าของเครือกสิกรไทย นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการรูปแบบของ KIC ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ตด้วย” นายเผดิมภพกล่าวและว่า ได้ตั้งเป้าในช่วง 3 เดือนแรก จะมีผู้สนใจเปิดบัญชีใหม่เพิ่มอีก 100 ราย รวมทั้งตั้งเป้ามาเก็ตแชร์รวมทั้งประเทศในปี 55 ให้ติด 1 ใน 5 ของหลักทรัพย์ที่มีอยู่ 38 หลักทรัพย์

            ขณะที่ นายอัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กล่าวว่า ศูนย์บริการธุรกิจภูเก็ต สาขาเทพกระษัตรี เป็น 1 ใน 12 ศูนย์บริการธุรกิจทั่วประเทศ ที่มุ่งเน้นให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่งรถยนต์อย่างครบวงจร รวมถึงสามารถเชื่อมโยงบริการทางการเงินด้านอื่นๆ กับเครือธนาคารกสิกรไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน ทั้งบริการสำหรับลูกค้าบุคคล ลูกค้าธุรกิจ ซึ่งการเปิดศูนย์บริการฯ นั้นจะเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลุกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจของเครือธนาคารกสิกรไทยให้ครอบคลุม รวมถึงการขยายฐานถึงลูกค้ารายอื่นๆที่สนใจบริการของเครือธนาคารกสิกรไทย

            " สำหรับลูกค้าในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 3,000-4,000 ราย ส่วนในปีนี้ตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ที่ประมาณ 38 % ทั้งในกลุ่มรถยุโรป และญี่ปุ่น ส่วนพอร์ททั้งหมดรวมของลิสซิ่งกสิกรไทย อยู่ที่ประมาณ 100,000-400,000 ราย มีพอร์ทสินเชื่อคงค้างประมาณ 7 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือว่าขยายตัวไปพอสมควรในการปล่อยสินเชื่อรถ"  นายอัครนันท์ กล่าว และกล่าวด้วยว่า

            แนวโน้มของลิสซิ่งในปี 2555 ถือว่ายังคงมีการเติบโต สังเกตได้จากปีที่ผ่านมาเพียงช่วงประมาณ 9-10 เดือน สามารถทำยอดได้ประมาณ 800,000 คัน แม้จะไม่ได้ตามเป้าหมายเนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัยในช่วง 3 เดือนสุดท้าย แต่เชื่อว่าปีนี้ หากไม่มีปัญหาอะไรก็คงเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้