Food & Healhty
Home   /   Food & Healhty  /    ธอส. จัด Kick off ส่งมอบรถ Mobile Banking เดินสายให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ

         ธอส. จัด Kick off ส่งมอบรถ Mobile Banking เดินสายให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ 
 
          สำนักข่าวอะลามี่ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตอกย้ำการเป็นธนาคารมั่นคงทันสมัย และ เป็นผู้นำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร จัดกิจกรรม Kick off ส่งมอบรถ Mobile Banking ให้สำนักงานเขตและสาขาของธนาคาร สำหรับให้บริการลูกค้าสินเชื่อ เงินฝาก และรับชำระหนี้เงินกู้ พร้อมแล้ว!!! เดินสายให้บริการลูกค้าทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ด้วยบริการสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ  เงินฝากดอกเบี้ยสูง 

         นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผว่า จากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น ธอส.จึงมีนโยบายมุ่งทำการตลาดเชิงรุก เน้นขยายจุดให้บริการลูกค้าครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยในปีนี้ธนาคารได้สานต่อโครงการจัดทำรถ Mobile Banking รถให้บริการเคลื่อนที่ ซึ่งนับเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2554 ที่ธนาคารได้จัดทำและส่งมอบรถ Mobile Banking ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล และได้รับการตอบรับจากลูกค้าประชาชนอย่างดียิ่ง สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินกับสาขาของธนาคารโดยเฉพาะในช่วงสิ้นเดือนที่มีลูกค้ามาใช้บริการจำนวนมาก  

          และในโอกาสต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ธนาคารจึงได้จัดกิจกรรม Kick off ส่งมอบรถ Mobile Banking ให้สำนักงานเขตและสาขาของธนาคารทั่วประเทศ สำหรับให้บริการลูกค้ารับฝาก – ถอน และให้คำปรึกษาสินเชื่อบ้าน   ครบวงจร รวมถึงรับชำระหนี้เงินกู้ได้อีกด้วย เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป