Food & Healhty
Home   /   Food & Healhty  /   "วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี"กับรางวัลสุดยอด CEO แห่งปี

            สำนักข่าวอะลามี่: “ วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี”  รับรางวัลสุดยอด CEO แห่งปี Bloomberg Businessweek Thailand Award 2012


 
            นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  ได้รับรางวัล New CEO of the Year จากนิตยสาร Bloomberg Businessweek Thailand ซึ่งจัดงานประกาศรางวัลสุดยอด CEO แห่งปี Bloomberg Businessweek Thailand Award 2012 เป็นปีแรกของการมอบรางวัลอันทรงเกียรติ

              โดยเสนอชื่อนักธุรกิจและผู้บริหารของไทยที่เหมาะสม ผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากความสำเร็จในการบริหารงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งได้โชว์ผลงานการบริหารที่โดดเด่น ทุ่มเททำหน้าที่ในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีบ้านเป็นของตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สนองนโยบายรัฐบาลในการเป็นผู้นำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัย

              นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับการตอบแทนช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการซ่อมให้ สร้างให้ ธอส.ช่วยคนไทยสร้างบ้าน ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (Habitat) โครงการสร้างบ้านด้วยเพลง ในการลงพื้นที่สร้างและซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมถึงโครงการแบ่งเบาภาระด้วยการพักการชำระให้กับลูกค้าที่ประสบอุทกภัย ฯลฯ  ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน