Food & Healhty
Home   /   Food & Healhty  /   ความร่วมมือรัฐบาลไทย-สหภาพยุโรป

รัฐบาลไทยจับมือสหภาพยุโรปส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

           สำนักข่าวอะลามี่ :   นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ นางเวโรนีค ลอเรนโซ หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือ สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย  ในงานเปิดตัว “โครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ด้านนโยบายสนับสนุน”

          ซึ่งเป้นโครงการใหม่ที่ประเทศไทยและสหภาพยุโรป จะร่วมมือกันสนับสนุนรัฐบาลไทยในการคัดสรรนโยบายรัฐ และ นำไปใช้อย่างเหมาะสม เพื่อผลักดันให้สังคมไทยก้าวไปสู่สังคมที่ยั่งยืน

          โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนเกือบ 2 ล้านยูโร หรือ ราว 80 ล้านบาท จากสหภาพยุโรป และ มีระยะเวลาดำเนินงานถึงเดือนตุลาคม พศ. 2557 โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินงานหลัก