Food & Healhty
Home   /   Food & Healhty  /   GIZสัมมนา'Sinnovation'พัฒนาระบบนวัตกรรมอาเซียน

 GIZ จัดสัมมนา“Sinnovation”มุ่งพัฒนาระบบนวัตกรรมอาเซียน

           สำนักข่าวอะลามี่ : สวทน. จับมือ GIZ จัดสัมมนา “Sinnovation” มุ่งพัฒนาระบบนวัตกรรมอาเซียน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี

            เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมระบบนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันและการเจริญเติบโตบนฐานนวัตกรรมให้แก่ประเทศอาเซียน ตามข้อริเริ่มกระบี่” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ภายใต้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โดยการสนับสนุนของกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

            ในโอกาสนี้(จากซ้าย) ดร. โยอาคิม ลังบายน์ ผู้จัดการโครงการอาวุโส แผนกพัฒนาศักยภาพมนุษย์ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)  ประจำกรุงบอนน์ดร. อเล็กซานเดอร์ เอ ลิม หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักเลขาธิการอาเซียน ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มร. โทมัส เลห์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GIZ ประจำประเทศไทย และ ดร. อิงโก วิงเคลแมนน์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานทูตเยอรมนี ร่วมงานด้วย

            โดยงานสัมมนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียนและประเทศเยอรมนี ที่จะดำเนินงานผลักดันสาขาความร่วมมือตามข้อริเริ่มกระบี่ 8 ด้าน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอาเซียนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ข้อริเริ่มกระบี่ ริเริ่มและจัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการก่อตั้งประชาคมอาเซียน ในปี 2558 และ ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาเซียนว่า ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 เป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา