Media Vdo
Home   /   Media Vdo  /   Meet the Ambassador : Lunch Talk


มื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี มอบหมายให้ อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ เป็นผู้แทน ในการจัดกิจกรรม “Meet the Ambassador  : Lunch Talk  ครั้งที่  3 ณ โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพฯ