Media Vdo
Home   /   Media Vdo  /    ที่ดินวากัฟ : อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ


           ที่ดินวากัฟ : อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ 

               เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563ณ มัสยิดมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  ได้จัด “ พิธีมอบโฉนดและรับมอบโฉนดที่ดินให้กับมัสยิดมหานาค ” 

               อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักจุฬาราชมนตรี กล่าวถึงที่ดินวากัฟ ว่า ตามหลักศาสนาเมื่อมีการเอ่ยปากยกให้มัสยิด ที่ดินก็เป็นของมัสยิดเป็นของอัลเลาะฮ์  แต่ที่ยังมีปัญหาเป็นขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้น

              ทั้งนี้ที่ดินของมัสยิดนั้นไม่ใช่ที่ดินส่วนบุคคล แต่เป็นที่ดินวากัฟ คล้ายกับที่ดินธรณีสงฆ์ เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ เมื่อบริจาคให้มัสยิดแล้ว จะขาย จ่ายแจก หรือให้เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นไม่ได้ เพราะถือเป็นที่ดินของอัลเลาะฮ์ และเมื่อเป็นที่ดินมัสยิด กรรมการมัสยิด ต้องบริหารทรัพย์ ให้เป็นประโยชน์กับสังคม ไม่ใช่ 100 ปีก่อนเป็นอย่างไร ปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้น และที่ดินของมัสยิดไม่ได้ห้ามหรือให้เฉพาะมุสลิมเท่านั้นที่ใช้ประโยชน์ แต่คนต่างศาสนิกก็สามารถใช้ประโยชน์ได้