Media Vdo
Home   /   Media Vdo  /   Rainbow village บ้านสีรุ้งไต้หวัน


Rainbow village บ้านสีรุ้งไต้หวัน

สำนักข่าวอะลามี่ พาท่านมารู้จัก Rainbow village  เป็นถนนที่ตั้งอยู่ในเมืองไตซุง โดย คุณตา Huang Yung-Fu เป็นคนริเริ่มทาสีบ้านเพื่อช่วยให้พ้นจากการถูกรื้อถอนจากการเวนคืนที่ดิน 

ปัจจุบันงานศิลปะชิ้นนี้เป็นงานที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน เนื่องจากมีสีสันที่สวยงามที่นี่จึงถูกเรียกว่า "หมู่บ้านสายรุ้ง หรือ Rainbow village"