Media Vdo
Home   /   Media Vdo  /   ร้านอาหารควัแฟนต้า เมืองคอน แจกอาหารฟรี สู้ภัยโควิด-19

ร้านอาหารควัแฟนต้า เมืองคอน แจกอาหารฟรี สู้ภัยโควิด-19

คุณสุวรรณี ว่องชล เจ้าของร้านอาหารครัวแฟนต้า ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช แจกอาหารฟรีให้ประชาชน สู้ภัยโควิด -19